Till navigation Till innehåll (s)

Kontakta oss

Vårt kontaktcenter hjälper dig med alla typer av frågor.

Välkommen till kontaktcenter!

Behöver du hjälp med att söka bygglov, försörjningsstöd, förskoleplats eller färdtjänst? Vårt  kontaktcenter hjälper dig med alla typer av ärenden!

Bild från malmvägen

Kontakta oss på kontaktcenter

Kontakta oss per telefon måndag-fredag 8-17.

Besök oss

Välkommen att besöka oss på Aniaraplatsen 2 måndag-fredag 9-17. Vii finns i Sollentuna biblioteks lokaler i Tureberg.

 

Kontaktcenter Företag

Är du företagare är du välkommen att kontakta oss via e-post.
kontaktcenter-foretag@sollentuna.se

Organisationsnummer

212 000-0134

 

Besöksadresser

Kontaktcenter

Besöksadress: Aniaraplatsen i 2, i Sollentuna biblioteks lokaler i Tureberg.

Kommunledningskontoret

(inkl. samhällsbyggnadsavdelningen avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad avdelningen för miljö- och hälsoskydd)

Besöksadress: Norra Malmvägen 143 i Häggvik

Kultur- och fritidskontoret

Besöksadress: Norra Malmvägen 143 i Häggvik

Sollentuna kommunarkiv

Besöksadress: Vespergränd 31 i Norrviken

Vård- och omsorgskontoret

Besöksadress: Norra Malmvägen 143 i Häggvik

Utbildningskontoret

Besöksadress: Norra Malmvägen 143 i Häggvik

Överförmyndarenheten

Besöksadress: Aniaraplatsen 8 i Tureberg

Kommunens postadress

Sollentuna kommun, 191 86 Sollentuna

Kvinna går på isen i Norrviken

Kontakta dina politiker

Du kan föra fram synpunkter och idéer kring den kommunala verksamheten direkt till ordförande i respektive nämnd.

Välkommen med dina frågor!