Till navigation Till innehåll (s)

Kontakta oss

Vårt kontaktcenter hjälper dig med alla typer av frågor.

Välkommen till kontaktcenter!

Behöver du hjälp med att ansöka om bygglov, försörjningsstöd, förskoleplats eller färdtjänst? Våra handläggare på kontaktcenter hjälper dig med alla typer av ärenden.

Besök oss på kontaktcenter

Vi har datorer som du kan använda för att till exempel ansöka om plats i barnomsorgen. Om du vill hjälper vi till att guida dig genom e-tjänsten. Vi har också ett sekretesskärl som du kan använda.

När kommunhuset renoveras flyttar all verksamhet ut. Kontakcenter är kvar på Turebergs Torg till början av februari och finns från måndag 3 februari på Sollentuna bibliotek, Aniaraplatsen 2.

Öppettider

Kontaktcenter Företag

Är du företagare är du välkommen att kontakta oss via e-post.
kontaktcenter-foretag@sollentuna.se

Besöksadress

Kontaktcenter

Turebergs torg 1, entrén

Kommunens postadress

Sollentuna kommun, 191 86 Sollentuna

Kontakta dina politiker

Har du något du undrar över, en fråga eller synpunkt som du vill lämna till någon av dina förtroendevalda politiker i kommunen? Du kan föra fram synpunkter och idéer kring den kommunala verksamheten direkt till ordförande i respektive nämnd.

Välkommen med dina frågor!