Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)
Om du vill ha hjälp på annat sätt

Övriga verksamheter som kan hjälpa dig 

Om du vill ha hjälp utan att socialkontoret startar en utredning, kan du vända dig till socialtjänstens övriga verksamheter eller till andra organisationer.