Till navigation Till innehåll (s)

Ekonomi och budget 

Sollentuna är en välmående kommun med en god ekonomi. Vi strävar hela tiden efter att utveckla och effektivisera verksamheten och höja kvaliteten för varje använd krona som du betalar i kommunalskatt.

I Sollentuna kommuns budget och i årsredovisningen finns information om kommunens ekonomi och verksamhet.

Sammanfattning

Sollentuna kommun har en bra ekonomi. Du betalar lägre skatt än genomsnittet både i Sverige och i Stockholms län. Kommunens mål att du ska få så mycket som möjligt för dina skattepengar.

Var annat år gör kommunen en budget, en plan för hur kommunens pengar ska spenderas de kommande två åren. Utifrån den budgeten planerar kommunens verksamheter hur de ska arbeta och vad de ska lägga pengarna på framöver.

Budget 2020-2022

Budget för 2020, med plan för 2021-2022, beslutades i juni 2019 av Sollentuna kommunfullmäktige.

Budget 2020 med plan 2021-2022

Budgeten innehåller:

  • Fördelning av resurserna, alltså skatteintäkterna, mellan Sollentuna kommuns olika nämnder
  • Skattesats och treårig ekonomisk plan för hela kommunen
  • Kommunens övergripande mål i enlighet med styrmodellen
  • Eventuellt specifika budgetuppdrag till nämnderna

Beslutet om budget är startskottet för nämndernas verksamhetsplanering, vilket pågår under hösten. I verksamhetsplaneringen fördelar varje nämnd de resurser den fått i budgeten mellan sina olika verksamheter. Varje nämnd beskriver även hur den ska arbeta för att bidra till de övergripande målen.

Sollentuna kommuns vision och övergripande mål

Skattesats

Siffrorna i tabellen visar den genomsnittliga skatten i riket och Stockholms län samt den faktiska skatten i Sollentuna kommun.

  Riket Länet Sollentuna
Kommuner 20,74 18,47 18,12
Landsting 11,39 12,08 12,08
Summa 32,12 30,55 30,20