Till navigation Till innehåll (s)

Ekonomi och budget

Sollentuna är en välmående kommun med en god ekonomi. Vi strävar hela tiden efter att utveckla verksamheten och göra den mer effektiv. Vi vill höja kvaliteten för varje krona som du betalar i kommunalskatt.

I Sollentuna kommuns budget och i årsredovisningen finns information om kommunens ekonomi och verksamhet.

Budgeten visar hur våra resurser, alltså skatteintäkter, fördelas mellan kommunens olika nämnder.

Budgeten innehåller en skattesats och en treårig ekonomisk plan för hela kommunen. Den beskriver även om det finns särskilda uppdrag till nämnderna.

Nämnderna planerar sin verksamhet utifrån den budget som är beslutad. Sedan fördelar de resurserna som de fått i budgeten mellan sina olika områden. Nämnderna sätter också upp mål enligt kommunens styrmodell och de beskriver arbetet för att bidra till kommunens övergripande mål. 

Sollentuna kommuns budget för 2024 beslutades av kommunfullmäktige 23 november 2023. 

Så här fördelas kommunens resurser under 2024

Av varje 100-lapp i kommunens budget fördelas summan så här:

  • Utbildningsnämnden: 53 kronor.
  • Vård- och omsorgsnämnden: 24 kronor.
  • Kommunstyrelsen: 9 kronor.
  • Socialnämnden: 7 kronor.
  • Kultur- och fritidsnämnden: 5 kronor.
  • Övriga nämnder: 3 kronor.

Övriga nämnder är:

  • Överförmyndarnämnden.
  • Miljö- och klimatnämnden.
  • Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
  • Samhällsbyggnadsnämnden.

** Summan blir 101 kronor då siffrorna är avrundade till hela kronor.

Skattesats

I kommunalskatten ingår skatt till kommunen och regionen som du bor i. Kommunalskatten i Sollentuna är 30,50 kronor. I genomsnitt är kommunalskatten i Sverige 32,37 kronor. I Stockholms län är den 30,83 kronor.

Mer läsning för dig