Till navigation Till innehåll (s)

Överklaga beslut om avgift för äldreomsorg

Du har rätt att överklaga ett beslut om avgift för äldreomsorg.

Du som är missnöjd med ett beslut om avgift för äldreomsorg kan överklaga. Även personer i din närhet som berörs av beslutet kan välja att överklaga. Om du behöver överklaga ett beslut kan du vända dig till vår avgiftshandläggare. Ärendet kan då gå vidare till allmän förvaltningsrätt. 

Telefon: 08-579 210 00

E-post: von@sollentuna.se