Till navigation Till innehåll (s)
Visionsbild som föreställer tingsrättens nya utbyggnad sedd från Turebergs torg

Sollentuna växer

Sollentuna befinner sig i en expansiv fas. Det blir många nya invånare varje år. Den största tillväxten sker i Södra Häggvik, Tureberg samt Edsberg och Väsjön.

Sollentuna växer och de närmaste tio åren beräknas omkring 500 nya bostäder att byggas varje år. För att behålla fyra naturreservat  och övrig naturmark sker ny bebyggelse främst genom förtätning i befintliga bostadsområden. De områden vi främst bygger i är:

 • Tureberg
 • Edsberg och Väsjön
 • Häggvik
 • Helenelund
 • Rotebro

Arbetet med att bygga ut gång- och cykelbanor och parkeringar för cyklar i kommunen fortsätter. Tillsammans med Region Stockholm bygger vi även ut kollektivtrafiken. I slutet av år 2023 beräknas tvärbanan att öppna i Helenelund. Mot slutet av år 2025 beräknar Trafikverket att den södra entrén till Häggviks station ska vara klar. Även Trafikverkets arbete med förbifart Stockholm pågår med en koppling till E4 och Häggviksleden. År 2030 beräknas hela sträckan mellan Häggvik och Kungens kurva att vara klar. 

Sollentunas områden för stadsutveckling

 • Bilden visar en illustration över hur nya Tusbystråket kan se ut.

  Centrala Tureberg - en plats i Sollentunas hjärta

  Utvecklingen i centrala Sollentuna fortsätter. Målet är att Tureberg ska vidareutvecklas till att bli en ännu mer trivsam och färgstark stadsmiljö med handel, kommunikationer och Malmparken som attraktiva mötesplatser.

 • Arkitektskiss tvärbanan

  Helenelund

  Syftet med planen för kvarteret Hoppet är att utveckla stråket mellan Helenelund och Kista. Planen gör det möjligt för Tvärbanan att ansluta till Helenelunds station. Samtidigt skapas ett nytt torg kantat av bostäder med lokaler i...

 • Arkitektillustration av Rotebro centrum

  Pågående planer i Rotebro

  Mer hållbart, sammanhängande och attraktivt – det är den inriktning som är grunden för arbetet med Rotebros långsiktiga utveckling.

 • Illustration som visar hur ett kvarter med nya bostäder på köpcentret Stinses yta kan se ut.

  Södra Häggvik

  Centrala Sollentuna växer. Inom Södra Häggvik utvecklas just nu en ny stadsdel i det som länge har varit ett utpräglat handels- och verksamhetsområde. I takt med utvecklingen kopplas Södra Häggvik ihop med Tureberg och områdena...

 • Arkitekt illustration med sjön Väsjön centralt Norra Väsjön i förgrunden och Väsjöbacken med lite snö i en i övrigt grönskande bild.

  Väsjön – en ny del av Sollentuna

  Visionen för Väsjön är en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum. På sikt finns här möjlighet för över 4 000 bostäder i form av flerbostadshus, stadsradhus och villor.

Mer läsning för dig