Till navigation Till innehåll (s)

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val, val till EU-parlamentet och eventuella folkomröstningar i kommunen. Valnämnden utför de uppgifter som en lokal valmyndighet ska göra enligt vallagen och övriga valförfattningar.

Nämnden sammanträder vid behov. 

Ledamöter:

Ledamöter för mandatperioden 2023-01-01 – 2023-12-31:

Benkt Kullgard (M) Ordförande
Kjell Ericson (L) 1:e vice ordförande
Siv Gustavsson (S) 2:e vice ordförande
Lars Kallander (C)
Ragnar Ståhle (KD)
Francisco Corzo (V)
Gunilla Wallén (MP)
Jan Alvarsson (SD)

Ersättare:

Ersättare för mandatperioden 2023-01-01 – 2023-12-31:

Suzanne Sjölin (M)
Torbjörn Lundahl (L)
Eva Wenker (C)
Eva Ireblad (KD)
Jerker Dalunde (S)
Mia Mulder (V)
Åsa Berner (MP)
Per-Erik Lundgren (SD)

Dagordningar och handlingar