Till navigation Till innehåll (s)

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val, val till EU-parlamentet och eventuella folkomröstningar i kommunen. Valnämnden utför de uppgifter som en lokal valmyndighet ska göra enligt vallagen och övriga valförfattningar.

Nämnden sammanträder vid behov. 

Ledamöter

Ledamöter för mandatperioden 2022-01-01–2022-12-31:

Benkt Kullgard (M) Ordförande
Kjell Ericson (L) 1:e vice ordförande
Ragnar Ståhle (KD)
Margareta Cantell (C)
Siv Gustavsson (S) 2:e vice ordförande
Tahir Qureshi (V)
Gunilla Wallén (MP)
Anki Elken (SP)
Peter Berggren (SD)

Ersättare:

Agneta Sjöstedt (M)
Bertil Oppenheimer (L)
VAKANT (KD)
Eva Wenker (C)
Jerker Dalunde (S)
Maria Brändström (V)
Åsa Berner (MP)
Johnny Rönnberg (SP)
Jan Alvarsson (SD)

Dagordningar och handlingar