Till navigation Till innehåll (s)
Bild på containrar
Anläggningar

Containrar

Materialgårdar och upplag, exempelvis återvinningsstationer och containrar som ställs upp under en längre tid, kräver bygglov.

Bygglov kan behövas

Du behöver inte bygglov om du

  • ställer upp en container på din egen tomt i samband med renovering under en begränsad tid (1-6 månader)
  • ställer upp en container i ett industriområde, inom pågående verksamhet och du placerar containern minst 4,5 meter från fastighetsgränsen. 

Du behöver alltid bygglov om

  • det är fler än en container
  • dessa containrar ska stå på platsen längre tid än 6 månader.

Du kan behöva andra tillstånd för att ställa upp din container:

  • Du kan behöva marklov för att ställa upp containern på offentlig plats exempelvis vägbana, torg, eller trottoar. Tillståndet söker du hos Polisen.
  • Du kan behöva en trafikanordningsplan (TA-plan) för att säkerställa att placeringen inte påverkar trafiksäkerhet och framkomlighet. 

Osäker på om detta gäller dig? 

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. 

Ja, ta mig till kommunens detaljplaner!

Allt du behöver veta om bygglov för att ställa upp containrar

Handläggningstid: ca 2 - 6 veckor
Kostnad: ca 2500 - 12500 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan 

  • ansökan via e-tjänst
  • situationsplan på en tomtkarta
  • byggnadsritningar eller produktbeskrivning
  • förslag till kontrollplan.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 5 steg avklarade