Till navigation Till innehåll (s)

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 

Sollentuna deltar i projektet "Kommunens Kvalitet i Korthet" (KKiK). Syftet är att genom jämförelser skapa kunskap om kommunernas kvalitet och effektivitet ur ett medborgarperspektiv . Projektet drivs av Sveriges Kommuner och regioner (SKr).

Att jämföra och analysera nyckeltal ger kunskap som kan bidra till förbättringar och verksamhetsutveckling.

KKiK innehåller ett trettiotal nyckeltal som är indelade i följande områden:

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö

2018 års sammanställning av Sollentunas resultat (publicerad i januari 2019) visar bland annat

  •  en positiv utveckling i brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen; en allt större andel svarar att de upplever en förbättrad situation efter kontakt med socialtjänsten.
  • en positiv utveckling med kortade väntetider till både LSS-bostad och särskilt boende, samt kortare väntetid till beslut om försörjningsstöd.
  • ett mycket bra betyg för bemötandet vid kontakt med kommunen.

I KKiK-sammanställningen finns även skolresultat, brukarbedömningar avseende äldreomsorgen, kostnadsuppgifter och mycket mer.

Länkar

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)