Till navigation Till innehåll (s)

Kommunens Kvalitet i Korthet

Sollentuna deltar i "Kommunens Kvalitet i Korthet" (KKiK). Det är ett projekt där kommunen redovisar och jämför olika resultat som är av stort intresse för invånarna. Resultaten kan jämföras med andra kommuner. Projektet drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Att jämföra och analysera nyckeltal ger oss kunskap som kan bidra till att vi kan förbättra och utveckla vår verksamhet.

KKiK innehåller cirka 40 nyckeltal. De är indelade i följande områden:

  • Barn och unga.
  • Stöd och omsorg.
  • Samhälle och miljö.

Sollentunas resultat

Sollentunas resultat i KKiK 2023 visar bland annat att:

  • 92 procent av eleverna i årskurs 9 når behörighet till yrkesprogram i gymnasiet.
  • 82 procent av gymnasieleverna tar examen inom fyra år.
  • 82 procent av de äldre i särskilt boende och 77 procent av de äldre med hemtjänst är ganska eller mycket nöjda.
  • Det finns 5,9 inskrivna barn per årsarbetare i förskolan.
  • 80 procent upplever en förbättrad situation efter sin kontakt med kommunens socialtjänst.
  • 61 procent har börjat arbeta eller studera efter att de slutat i kommunens arbetsmarknadsverksamhet.
  • 375 kilo hushållsavfall samlas in per invånare under ett år.

Samtliga resultat finns i databasen Kolada. Databasen uppdateras när ny statistik blir tillgänglig.

I Kolada redovisas även resultat för samtliga kommuner.

Sollentunas resultat i KKiK i Kolada

 

Mer läsning för dig