Till navigation Till innehåll (s)

Otillåten användning av annans mark

När du vill plantera växter och träd, sätta upp en studsmatta eller bygga en altan är det viktigt att du gör det innanför din fastighetsgräns.

Vad menas med otillåten användning?

Otillåten användning är alla former av nyttjande av mark som du inte äger. Det är viktigt att se till att dina planteringar eller byggprojekt är på din mark och inte går ut på någon annans fastighet.

Du kan få tråkiga överraskningar och mycket extra arbete om du sätter igång utan att säkert veta var fastighetsgränserna går. Om du är granne med kommunens mark så gäller samma regler som mot vilken granne som helst. Du får inte använda grannens mark utan tillstånd.

Du får alltså inte använda kommunens, eller annans mark, till att exempelvis:

  • Anlägga gräsmatta, plantera häckar, buskar eller träd.
  • Bygga odlingsbänkar, spaljéer, växthus eller andra byggnadsverk.
  • Anlägga parkering, uteplats, stigar, vägar, murar eller staket.
  • Förvara virke, plattor, byggnadsmaterial med mera.
  • Köra med tunga maskiner eller fordon - det kan bli djupa hjulspår eller skador på träd och buskar.
  • Slänga skräp, kompostmaterial, stenar eller jordhögar.
  • Permanent ställa ut soptunnor, skyltar eller andra föremål.
  • Hugga ner, ringbarka eller på annat sätt skada träd, röja sly eller klippa växter.

Frågor och svar om otillåten markanvändning

Mer läsning för dig