Till navigation Till innehåll (s)
En P-skylt med tilläggstavla. Avgift 9 till 19:

Felparkering

Om du som trafikant bryter mot någon av de parkeringsregler som finns kan du få en felparkeringsavgift. Här kan du läsa mer om avgifter och överklagan.

Kommunen har parkeringsövervakning för att uppnå trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet.

Parkerar du fel på kommunens gatumark kan du få en felparkeringsavgift  på mellan 550 till 1000 kronor. Det är fordonets ägare som ansvarar för betalningen av felparkeringsavgiften.

Inbetalning görs till Transportstyrelsen, bankgiro 5051-6905.

Inbetalning kan även göras via betaltjänsten paypr som du når via QR-koden på parkeringsanmärkningen. Betaltjänsten erbjuder flera alternativ så som Swish- och kortbetalning samt faktura 14 dagar. För utländska bilister erbjuds endast kortbetalning. Serviceavgift tillkommer. 

Så här funkar det, paypr.se

Flytt av felparkerade fordon

Kommunen har bland annat rätt att flytta fordon om:

  • ett fordon är felparkerat och försvårar för snöröjning, renhållning eller annat arbete på vägen,
  • ett fordon är felparkerat och har stått på samma ställe på kommunal mark under en längre tid,
  • ett fordon står uppställt så att det hindrar trafiken eller är en fara för trafikolyckor,
  • fordonet är avställt, har förbud att användas eller är oförsäkrat.

Frågor och svar felparkerade fordon

SMS-parkering

 Bestrida parkeringsböter, polisen

Mer läsning för dig