Till navigation Till innehåll (s)

Family Check-up

Family Check-up (FCU) är en modell som stöttar och vägleder dig som förälder. Syftet är att du ska få redskap att hantera utmaningar i ditt föräldraskap.

Modellen innehåller en kartläggande del som tydliggör familjens styrkor och utvecklingsområden och som motiverar och ökar familjens engagemang. Det ger en god bild av möjliga sätt att arbeta vidare på och du som förälder är med och planerar för en vidare kontakt tillsammans med föräldrastödjaren.

FCU vänder sig till föräldrar som har barn i åldrarna 2-17 år. Forskning med flertalet studier har under 30 år visat att FCU har effekt.