Till navigation Till innehåll (s)

Family Check-up

Family Check-up (FCU) är en modell för att stötta och hjälpa dig som förälder. Du får redskap för att hantera utmaningar i ditt föräldraskap.

Modellen innehåller en del som kartlägger och tydliggör familjens styrkor och utvecklingsområden.  Det  motiverar familjen och ökar deras engagemang. Det visar också vad ni kan arbeta vidare på. Tillsammans med ditt föräldrastöd planerar du hur ni går vidare. 

FCU vänder sig till föräldrar som har barn i åldrarna 2-17 år. 30 års forskning och studier studier visar  att FCU-modellen har god effekt.