Till navigation Till innehåll (s)

Järvafältet har grusvägar, vandringsleder och motionsspår

Välkommen att promenera, springa, rida eller cykla! Här finns värmestuga och fina rastplatser där du kan grilla och äta din matsäck.

På Järvafältet finns flera gamla gårdsmiljöer, odlade marker, betande djur, fågelrika våtmarker, glittrande sjöar och blommande ekbackar. 

Östra Järvafältets naturreservat

Adress
Entrén vid Bögs gård är mest tillgänglig. Härifrån når du ut i reservatet, toalett och anpassade grillplatser.

Motionsspår och utegym

Besök en bondgård - upplev djuren på Bögs gård

Tillgänglig natur för alla

Flera rastplatser, grillar och stigar på Järvafältet är anpassade för personer med rullstol, permobil och rullator. Bänkbord med plats för rullstol, sittstockar och sittbänkar med armstöd underlättar också besöket.

Lyssna till landskapets historia vid Bögs gård

Vandra och cykla på Järvafältet

Järvaleden

Leden är totalt 35 km lång och är markerad med orange trianglar. Järvaleden börjar i södra delen av Hansta. Den fortsätter upp mot Väsby gård och sedan vidare genom skogsmark och öppna landskap. Den går upp mot Fäboda och vidare norr om Översjön ut mot Kallhäll. Ett häfte som beskriver Järvaleden kan köpas i Naturkaféet vid Väsby gård.

Milspåret

Ett motionsspår som lämpar sig för skidåkning snörika vintrar. Milspåret är uppdelat i några olika slingor. Starten är vid Fäboda alternativt Bögs gård. Röd markering är 2 km (2,8 km vid Bögs gård), gul 5 km och grön 10 km. Under barmarksperioder kan man promenera längs spåret som går på opreparerad naturmark.

Järva kilstråk

Många mil natursköna gång- och cykelvägar har skyltats i Järvakilen. Tanken med Järva kilstråk är att man lätt ska kunna vandra eller cykla i området och upptäcka smultronställen längs vägen. En stor del av kilstråket ligger inom är naturreservat.

Ravalnspåret

Vid Ravalens sydöstra strand finns ett preparerat motionsspår som är 2,7 km. Spåret har röd markering. 

Järva cykelled

Här cyklar du genom de mest sevärda natur- och kulturmiljöerna på Järvafältet. Leden går genom Järfälla, Sollentuna, Solna, Stockholm och Sundbyberg. Du når den från alla pendelstationer runt Järvafältet. Sammanlagt sju mil slingrande cykelvägar väntar dig. Men du kan börja och sluta där det passar dig.

Leden är framtagen av Svenska Cykelsällskap i samarbete med sju kommuner runt Järvafältet. Den  är markerad med en grön ledmarkering med texten “Järva cykelled”.

Cykla på Järvafältet

Grillplatser på Järvafältet

På Järvafältet finns många fina rastplatser anpassade för dig som tar dig fram med hjul.

Grillplatser på Järvafältet

Fakta om Östra Järvafältets naturreservat

Naturen på Järvafältet

Virtuell tur i Östra Järvafältet

Uppleva naturen från ovan och flyg in och titta närmare på olika besöksmål. Guiderna är skapade med VR-teknik i 360 graders vinkel. Det gör att du kan rotera och utforska varje bild från alla tänkbara vinklar.

Du kan välja att klicka dig runt själv eller luta dig tillbaka och ta del av en tur som visar dig de viktigaste platserna.

Vi har de senaste åren gjort stora insatser för att underlätta för besökare som tar sig fram med hjul. De virtuella turerna ger en möjlighet att i förväg bedöma de olika områdenas lämplighet. Naturen kan också upplevas av de som inte kan besöka platserna.

Åtgärderna inom projektet har utförts med statliga LONA - bidrag för lokal naturvård.

Virtuell tur i Östra Järvafältet

Mer läsning för dig