Till navigation Till innehåll (s)

Synpunkter och klagomål inom vård och omsorg

Om du har förbättringsförslag eller klagomål på verksamheter inom vård och omsorg får du gärna berätta det för oss!

Om du har synpunkter eller klagomål kan du lämna dem till

  • Ansvarig chef på den verksamhet som det gäller. Till exempel verksamhetschefen på boendet, hemtjänstföretaget eller den dagliga verksamheten.
  • Vård- och omsorgskontoret som då lämnar dina synpunkter vidare till den berörda verksamheten.

Om du anger dina kontaktuppgifter får du ett svar inom sju dagar (från det att klagomålet har mottagits). 

Lämna synpunkter/klagomål via

E-tjänst

E-tjänst - Lämna synpunkter/klagomål

E-post

von@sollentuna.se

Post

Sollentuna kommun
Vård- och omsorgskontoret
191 86 Sollentuna

Mer läsning för dig