Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Synpunkter & klagomål 

Har du förbättringsförslag eller klagomål på verksamheter inom vård och omsorg? Då vill vi att du berättar det för oss!

Om du har synpunkter eller klagomål kan du lämna dem till:

  • Ansvarig chef på den verksamhet som det gäller. Till exempel verksamhetschefen på boendet, hemtjänstföretaget eller den dagliga verksamheten.
  • Vård- och omsorgskontoret som då lämnar dina synpunkter vidare till den berörda verksamheten.

Om du anger dina kontaktuppgifter får du ett svar inom sju dagar (från det att klagomålet har mottagits). 

Lämna synpunkter/klagomål via:

E-tjänst

E-tjänst - Lämna synpunkter/klagomål

E-post

von@sollentuna.se

Post

Sollentuna kommun
Vård- och omsorgskontoret
191 86 Sollentuna