Till navigation Till innehåll (s)

Bygglovsprocessen 

Vill du påbörja ett byggprojekt och undrar hur du ska göra? Här hjälper vi dig genom de olika stegen i bygglovsprocessen, från planering till avslutat bygge.

Det är lite att tänka på för dig som vill bygga något. Innan du börjar genomföra din idé behöver du till exempel ta reda på vad du får göra på din fastighet och om du behöver söka bygglov eller om det räcker att du gör en anmälan till oss. Här har vi summerat bygglovsprocessen i 9 steg för att hjälpa dig med ditt projekt. Du kan läsa mer om varje steg genom att klicka på det, eller så väljer du de olika stegen i menyn på sidan.

Läs mer om varje steg genom att klicka på det.

 • Steg 1. Planera projektet

  Vad får du göra på din fastighet? Det är bra att ta reda på vad som gäller innan du börjar skissa och planera för din idé. Den informationen hittar du i den detaljplan som gäller för din fastighet.

 • 2. Bygglov eller anmälan

  Om du vill bygga nytt eller göra en tillbyggnad behöver du oftast bygglov. När du vill bygga om inomhus behöver du istället göra en anmälan om förändringen påverkar bärande konstruktioner, skydd mot buller ventilation eller vatten...

 • Steg 3. Ta fram handlingar

  För att vi ska kunna hjälpa dig med din ansökan behöver du skicka in olika ritningar och planer till oss. Om alla handlingar finns med och är korrekta från början kan vi snabbare ge dig besked om du får genomföra ditt projekt.

 • Steg 4. Ansök/anmäl

  Bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och fasadändring för småhus söker du enkelt i vår e-tjänst. Här kan du ladda upp alla handlingar, arbeta överskådligt med din ansökan och välja att fortsätta vid ett senare tillfälle.

 • Steg 5. Ditt byggärende handläggs

  När ditt bygglov eller anmälan är komplett ska din ansökan prövas. Vi jämför med detaljplanen, granskar tillgänglighet, om du har anpassat dina planer efter omgivningen m.m.

 • Steg 6. Beslut om bygglov

  Om ditt byggprojekt uppfyller kraven blir din ansökan godkänd. Om kraven inte uppfylls måste vi avslå den. I så fall underrättar vi dig så att du kan göra de ändringar som behövs för att bygglovet ska godkännas. Du kan också ta tillbaka...

 • Steg 7. Tekniskt samråd

  Efter att vi har tagit emot din anmälan eller godkänt din ansökan om bygglov kallar vi dig till tekniskt samråd. Vi går tillsammans igenom arbetets organisation, byggnadstekniska krav och kontrollplan. Vid mindre komplicerade projekt...

 • Steg 8. Startbesked

  När du har ansökt om bygglov och har fått ett startbesked är du ett steg närmare att få börja bygga. I startbeskedet fastställs kontrollplanen och vilka handlingar som ska lämnas in, utifrån det som har kommit fram vid det tekniska...

 • Steg 9. Avsluta bygget

  Nu är bygget färdigt och processen är snart över. Men innan du kan använda det du byggt måste du ha ett slutbesked från oss. När du har fått det vet du att din byggnad är säker och du kan vara stolt över att ha varit med och byggt...