Till navigation Till innehåll (s)
Läsårstider

Läsårstider, lov och lovskola

Här hittar du information om läsårstider, lov och lovskola. Dessa tider gäller för de kommunala skolorna. För fristående skolor, se respektive skolas webbplats. Ansökan om ledighet ska lämnas in i god tid för att skolan ska ha möjlighet att hantera ansökan.

Aktiviteter på loven

Läsårsdata

Det är utbildningsnämnden som bestämmer datumen för de kommunala skolorna. Utöver det kan skolan planera in två studiedagar.

Vårterminen 2024

 • Skolstart 9 januari
 • Sportlov (vecka 9): 26 – 29 februari och 1 – 3 mars
 • Påsklov (vecka 14): 29 mars och 1 – 7 april
 • Lov vid Kristi himmelsfärds dag: 10 maj
 • Avslutning 13 juni

Studiedagar

 • Studiedag 8 januari och 14 juni.
 • Utöver detta har skolorna möjlighet att ha ytterligare två planeringsdagar.

Höstterminen 2024

 • Skolstart 19 augusti
 • Höstlov (vecka 44): 28 oktober – 3 november
 • Avslutning 20 december
 • Jullov 21 december 2024 till och med den 7 januari 2025.

Vårterminen 2025

 • Skolstart 8 januari
 • Sportlov (vecka 9): 24 februari – 2 mars
 • Påsklov (vecka 16): 14 – 21 april
 • Lov vid Kristi himmelsfärds dag: 30 maj
 • Avslutning 11 juni

Studiedagar

 • Gemensamma studiedagar under läsåret: 12-13 augusti 2024, 7 januari 2025 och 12 juni 2025.
 • Utöver dessa har skolorna ytterligare tre dagar under läsåret som planeringsdagar.

Höstterminen 2025

 • Skolstart 19 augusti
 • Höstlov (vecka 44): 27 oktober – 31 oktober
 • Avslutning 19 december
 • Jullovet pågår under perioden 20 december 2025 till och med den 7 januari 2026.

Ansökan om ledighet

Eleverna kan beviljas kortare ledighet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Det är rektor som beslutar om ledighet. Rektor får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som är längre än tio dagar. Ansökan om ledighet ska lämnas in i god tid för att skolan ska ha möjlighet att hantera ansökan. Ett beslut om ledighet grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ha betydelse är:

 • frånvarons längd,
 • elevens situation i skolan,
 • möjligheterna att på olika sätt ta igen den förlorade undervisningen samt
 • hur angelägen ledigheten är för eleven.

Mer läsning för dig