Till navigation Till innehåll (s)

Läsårstider, lov och lovskola

Här hittar du information om läsårstider, lov och lovskola. Dessa tider gäller för de kommunala skolorna. För fristående skolor, se respektive skolas webbplats. Ansökan om ledighet ska lämnas in i god tid för att skolan ska ha möjlighet att hantera ansökan.

Ansök om ledighet

Aktiviteter på loven

Läsårsdata

Det är utbildningsnämnden som bestämmer datumen för de kommunala skolorna. Utöver det kan skolan planera in fyra studiedagar.

Vårterminen 2023

 • Skolstart 11 januari
 • Sportlov (vecka 9): 27–28 februari och 1–3 mars
 • Påsklov (vecka 15): 11–14 april
 • Lov vid Kristi himmelsfärds dag: 19 maj
 • Lov (dag mellan två röda dagar): 5 juni
 • Avslutning 13 juni

Gemensamma planeringsdagar för kommunala skolverksamheter är den 11-12 augusti 2022 samt den 9 januari och 14 juni 2023. Därutöver har verksamheterna en möjlighet att nyttja två dagar under läsåret som planeringsdagar.

Höstterminen 2023

 • Skolstart 23 augusti
 • Höstlov (vecka 44): 30 oktober – 5 november
 • Avslutning 21 december
 • Jullovet pågår under perioden 22 december 2023 till och med den 8 januari 2024

Det finns två gemensamma planeringsdagar för kommunala förskoleklasser, grundskolor och grundsärskolor:
- den 17-18 augusti 2023

Därutöver har dessa verksamheter möjlighet att nyttja ytterligare två dagar under höst- eller vårtermin som planeringsdagar, där respektive rektor fastställer datum

Vårterminen 2024

 • Skolstart 9 januari
 • Sportlov (vecka 9): 26 februari till och med 3 mars
 • Påsklov (vecka 14): 1–7 april
 • Lov vid Kristi himmelsfärds dag: 10 maj
 • Avslutning 13 juni

Det finns två gemensamma planeringsdagar för kommunala förskoleklasser, grundskolor och grundsärskolor:
- den 8 januari 2024
- den 14 juni 2024.

Därutöver har dessa verksamheter möjlighet att nyttja ytterligare två dagar under höst- eller vårtermin som planeringsdagar, där respektive rektor fastställer datum. 

Ansökan om ledighet

Eleverna kan beviljas kortare ledighet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Det är rektor som beslutar om ledighet. Rektor får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som är längre än tio dagar. Ansökan om ledighet ska lämnas in i god tid för att skolan ska ha möjlighet att hantera ansökan. Ett beslut om ledighet grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ha betydelse är:

 • frånvarons längd,
 • elevens situation i skolan,
 • möjligheterna att på olika sätt ta igen den förlorade undervisningen samt
 • hur angelägen ledigheten är för eleven.