Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Gränsutvisning 

Gränsutvisning innebär att en fastighets gräns markeras med träkäpp eller annan enklare markering enligt kommunens baskarta.

För att fastställa gränsernas läge kontrollerar vi kommunens digitala baskartas gränser och jämför med lantmäteriets fastighetsarkiv. Därefter letas gränsernas markeringar upp på plats och markeras med färg och träkäppar. Om gränsmarkeringarna inte återfinns markeras gränsen enbart med träkäppar. Det går även att beställa markering längs gränslinjer.

Det är bra att göra en gränsutvisning när du osäker på var din fastighetsgräns går. Gränsutvisning är dock inte juridiskt gällande. För permanent gränsmarkering krävs en lantmäteriförrättning. 

Prislista för gränsutvisning

Beställning av gränsutvisning

Du kan enkelt själv beställa gränsutvisning genom att använda vår e-tjänst. E-tjänsten är ett lättanvänt verktyg med tydliga instruktioner. Du väljer själv om du vill använda e-legitimation eller inte.

Beställ gränsutvisning med e-tjänst