Till navigation Till innehåll (s)

Bostadsanpassning

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har behov av att anpassa din bostad kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Ansök om bostadsanpassningsbidrag via e-tjänst(Om en fullmakt från sökande bifogas, kan en anhörig signera med sin e-legitimation.)

Ansök om bostadsanpassningsbidrag via blankettAnsökan om bostadsanpassningsbidrag för reparation via blankett

Vid frågor om bostadsanpassning

Du kan också kontakta någon av kommunens bostadsanpassningshandläggare på e-post.

När kan jag söka bostadsanpassningsbidrag?

Syftet med bidraget är att du ska kunna leva ett självständigt liv i eget boende. Bidraget är inte inkomstprövat.

För att du ska kunna få bidrag ska din funktionsnedsättning vara bestående. Det ska också finnas ett tydligt samband mellan din funktionsnedsättning och den sökta åtgärden.

Bostadsanpassningsbidrag kan ges för anpassning av bostadens fasta funktioner. Det innebär att du endast kan få bidrag för sådant som normalt inte tas med vid en flytt.

Exempel på åtgärder du kan få bidrag till:

  • borttagning av trösklar
  • borttagning av badkar
  • montering av stödhandtag, ledstång, ramp
  • installation av trapphiss, automatisk dörröppnare

Möjligheterna att få bostadsanpassningsbidrag vid köp eller byte av bostad är begränsade. Vid flytt till annan bostad bör du i möjligaste mån välja en bostad som inte kräver någon anpassning.

Bostadsanpassningsbidrag är en behovsprövad insats. Ansökan skickar du till kommunens bostadsanpassningshandläggare. Till ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig som styrker att sökta åtgärder är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Bifoga anbud/offert eller kostnadsberäkning om det finns.