Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)
Bilar parkerade längs en gata.

Parkering 

Hur du får parkera i Sollentuna kommun regleras av allmänna regler i trafikförordningen och av lokala trafikföreskrifter som kommunen beslutar om.

I trafikförordningen finns generella bestämmelser för hur du får parkera inom planlagt område. Det är bestämmelser som inte anges genom vägmärken utan som du måste kunna ändå.

Genom lokala trafikföreskrifter reglerar kommunen hur trafiken får framföras på kommunala gator utöver de allmänna reglerna. Det kan till exempel gälla hur man får parkera, vilka fordon som får köras på en viss gata eller att en gata ska vara huvudled. Nästan alla lokala trafikföreskrifter anges genom vägmärken.

Inom kommunen får ett fordon parkeras på en gata under högst 24 timmar i följd, om inte det finns skyltar som anger något annat. Ägare till långtidsparkerade bilar eller skrotbilar som transporteras bort, får betala kostnaderna för transport/skrotning. Synpunkter på felparkerade bilar kan lämnas till kommunens kontaktcenter.

Datumparkering

Datumparkering gäller i hela Sollentuna enligt det områdesmärke som finns uppsatt vid kommungräns och avfarter från motorväg.

Märket anger att det är förbjudet att parkera mellan kl 02.00–15.00 på ojämn husnummersida ojämnt datum och jämn husnummersida jämnt datum. Förbudet gäller även om det inte finns numrerad adress just på platsen. Märket gäller fram till den plats där ett slutmärke är uppsatt eller där det på annat sätt framgår att bestämmelserna på märket inte gäller.

Här finns mer information om parkeringsregler. 

Parkeringsövervakning

Securitas ansvarar för parkeringsövervakning i kommunen. I Securitas uppdrag ingår att arbeta som parkeringsvakter och säkerställa att framkomligheten i trafiken fungerar.