Till navigation Till innehåll (s)
Bilar parkerade längs en gata.

Parkering 

Hur du får parkera i Sollentuna kommun regleras av allmänna regler i trafikförordningen och av lokala trafikföreskrifter som kommunen beslutar om.

I trafikförordningen finns generella bestämmelser för hur du får parkera. Det är bestämmelser som inte anges genom vägmärken utan som gäller generellt.

Genom lokala trafikföreskrifter reglerar kommunen hur trafiken får framföras på kommunala gator utöver de allmänna reglerna. Det kan till exempel gälla hur man får parkera, vilka fordon som får köras på en viss gata eller att en gata ska vara huvudled. Nästan alla lokala trafikföreskrifter anges genom vägmärken.

Inom kommunen får ett fordon parkeras på en gata under högst 24 timmar i följd, om inte det finns skyltar som anger något annat. Ägare till långtidsparkerade bilar eller skrotbilar som transporteras bort, får betala kostnaderna för transport/skrotning. Synpunkter på felparkerade bilar kan lämnas till kommunens kontaktcenter.

Nya zoner för parkeringsavgifter

Under 2021 så kommer nya parkeringsavgifter att införas i Sollentuna som en del av den nya parkeringsplanen. Avgifterna kommer att baseras på olika parkeringszoner som skiljer sig åt beroende på läget i kommunen. Mer information och tidplan för införandet kommer under våren.

Här finns mer information om parkeringsregler.