Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Bygga nytt, ändra eller riva 

Planerar du att bygga något men är osäker på vad som gäller? Om du vill bygga något helt nytt, eller ändra något på en befintlig byggnad så behöver du oftast ansöka om bygglov eller göra en anmälan.

När behöver du bygglov?

Du behöver oftast bygglov när du vill bygga något helt nytt, göra en tillbyggnad, eller göra vissa ändringar på en befintlig byggnad. Det beror på att den typen av förändringar kan påverka både människor och miljö. Ibland behöver du även bygglov för andra anläggningar än byggnader, det kan till exempel handla om  skyltar och ljusanordningar, samt lov för att förändra mark eller riva något.

Just nu: Högt tryck på bygglov

Just nu är det många som söker bygglov. Därför är vår handläggningstid något längre än vanligt. Om ditt ärende är tydligt och komplett redan från början, så underlättar det handläggningen.

Läs mer om handläggningstider för bygglov och anmälan.

Läs mer om vanliga åtgärder där du behöver bygglov

Information om handläggning av ditt ärende

Vad gäller för din fastighet?

Om du äger en fastighet i Sollentuna ingår den antagligen i en detaljplan. En detaljplan visar hur du får använda ett visst område, vad du får bygga och hur du får bygga. Är du osäker på vad som gäller för din fastighet är du välkommen att höra av dig till vårt kontaktcenter.

Sollentuna kommun har en digital karta där du kan söka fram vad som gäller för din fastighet.

Sök fram detaljplan och bestämmelser för din fastighet

Snabbare beslut med komplett ansökan

Om ditt ärende är tydligt och komplett redan från början, så underlättar det handläggningen och du kan få beslut om bygglov snabbare. Det gäller även när du gör en anmälan till oss. Du ansöker alltid om bygglov skriftligt och din ansökan måste innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som vi behöver för att kunna handlägga ditt ärende. 

Läs mer om handlingar och se exempelritningar

Anmälan

Du kan göra vissa åtgärder utan att du behöver bygglov, men där du ändå behöver göra en anmälan till oss. Om du ska bygga om inomhus behöver du till exempel göra en bygganmälan för sådant som påverkar bärande konstruktioner, brandsäkerhet, skydd mot buller eller vatten och avlopp.

Då behöver du göra en anmälan

Information om handläggning av anmälan

Bygglovsbefriade åtgärder

För vissa mindre byggprojekt behöver du varken ansöka om bygglov eller skicka in en anmälan. Följ vår guide och ta reda på vad som gäller för ditt projekt.

Guide: Vad vill du bygga?

Skicka in ansökan eller anmälan

Du kan skicka in ansökan om bygglov, skyltlov, rivningslov och marklov, samt förhandsbesked via kommunens e-tjänst . Där kan du också skicka in anmälan för åtgärder som kräver det. För att använda e-tjänsten behöver du e-legitimation.

Det går även bra att skicka in din ansökan eller anmälan via blankett per e-post till mbn@sollentuna.se eller post:

Sollentuna kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen
Bygglovsenheten
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna

Till e-tjänsten för bygglov

Till e-tjänsten för anmälan

Blanketter för bygglov och anmälan

Börja inte bygga innan du fått startbesked!

Om du har ansökt om bygglov eller skickat in en anmälan så måste du vänta med att sätta spaden i marken tills du får ett startbesked från oss. Att påbörja bygget innan bygglov och startbesked kan resultera i onödiga kostnader för dig.