Till navigation Till innehåll (s)

Kartor och mättjänster

Hos kommunens GIS- och kartgrupp kan du till exempel beställa nybyggnadskarta, husutstakning, lägeskontroll och gränsutvisning.

Beställning av mätnings- och karttjänster

Du kan enkelt beställa våra mätnings- och karttjänster genom att använda vår e-tjänst. E-tjänsten är ett lättanvänt verktyg med tydliga instruktioner. Du väljer själv om du vill använda e-legitimation eller inte. Prislista finns under menyn för Kart- och mättjänster.

Beställ mätnings- och kartuppdrag

Ladda ner tomtkartor

Du kan enkelt ladda ner en tomtkarta i pdf-format. Följ länken nedan och skriv in adressen för den aktuella tomten. Kartan skapas automatiskt.

Skapa tomtkarta

Stomnät och koordinatsystem

Sollentuna kommun har ett stomnät i plan och höjd och består av ca 4000 markerade punkter. Koordinatsystem är SWEREF 99 18 00 i plan och RH2000 i höjd.

OBS! Stomnätspunkter underhålls inte längre och därför garanterar kommunen inte deras tillgänglighet och, i vissa fall även, deras kvalitet. Meddela gärna oss om du har upptäckt några avvikelser

Öppna data 

Sollentuna kommun har bland annat publicerat öppna data för ortofoto/flygfoto samt höjdfixar och polygonpunkter.

Ortofoto/flygfoto som öppna data (WMS-tjänst)

Höjdfixar och polygonpunkter som öppna data

Mätningsteknisk färdighet för mätningsingenjörer

För dig som verkar som mätningsingenjör i Sollentuna gäller att du själv måste styrka dina mätningstekniska färdigheter för din kund. Sollentuna kommun kan inte utfärda några dokument för detta.

Lantmäteriets rekommendationer för mätningsteknisk färdighet

Mer läsning för dig