Till navigation Till innehåll (s)

Dagordningar och handlingar

I kommunens protokollsportal hittar du nämndernas kallelser med de handlingar som hör till ett möte. Där publiceras även protokoll från möten.

Handlingar inför kommunstyrelsens och nämnders möten brukar publiceras i protokollsportalen senast fyra dagar innan mötet. Handlingar till kommunfullmäktiges möten brukar publiceras en vecka innan mötet. Ibland kompletteras handlingarna efter publiceringen.

Protokoll publiceras när de är justerade. Att justera innebär att de personer som utsetts att kontrollera att allt är korrekt i protokollet ger sitt godkännande. Protokollen ska vara justerade senast två veckor efter sammanträdet.

Observera att vi inte publicerar handlingar som omfattas av sekretess. Vi publicerar Inte heller handlingar som omfattas av  restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR), eller handlingar som inte följer tillgänglighetsdirektivet. Därför kan det finnas punkter i dagordningen som saknar bilagor.

Handlingar som finns i kommunens protokollsportal

Du hittar kallelser, möteshandlingar samt protokoll för nämnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige från 1 november 2022 i protokollsportalen. Senare i år kommer även äldre möteshandlingar från perioden 1 januari 2019 till 30 oktober 2022 att finnas tillgängligt.

Kommunala pensionärsrådets och vård- och omsorgsnämndens handlingar publiceras inom kort.

Så här gör du för att hitta handlingar i protokollsportalen

Letar du efter möteshandlingar till kommunens nämnder, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige?

  1. Välj först nämnd (till exempel kommunstyrelsen).
  2. Välj sedan beslutsinstans (till exempel kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige).
  3. Klicka på Sök.
  4. Klicka på önskat datum för mötet.
  5. För att se möteshandlingar för en viss bestämd punkt på dagordningen, klicka på raden så öppnas innehållet.
  6. Välj dokument.

Protokollsportalen - hitta handlingar

Om handlingen inte finns i protokollsportalen

Vill du ta del av någon handling som inte finns i vår protokollsportal? Då kan du kontakta den aktuella nämndens sekreterare eller registrator via kontaktcenter. De ser till att ditt ärende hamnar hos rätt myndighet.

Vill du ha tillgång till äldre handlingar kan du begära ut dem från kommunens arkiv.

Sollentuna kommuns officiella anslagstavla

Sammanträden i Sollentuna kommun

Mer läsning för dig