Till navigation Till innehåll (s)

Dagordningar och handlingar

Här hittar du nämndernas kallelser med de handlingar som hör till ett möte. Även protokoll från möten publiceras här.

Nedan når du kallelser med de handlingar som behandlas vid ett möte med nämnd, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Handlingar inför kommunstyrelsens och nämnders möten brukar publiceras senast fyra dagar innan mötet. Handlingar till kommunfullmäktiges möten brukar publiceras en vecka innan mötet. Ibland kompletteras handlingarna efter publiceringen.

Du når också protokoll från mötena när de är justerade. Att justera innebär att de personer som utsetts att kontrollera att allt är korrekt i protokollet ger sitt godkännande. Protokollen ska vara justerade senast två veckor efter sammanträdet.

Sollentuna kommuns officiella anslagstavla

Sammanträden i Sollentuna kommun

Vi publicerar inte handlingar som omfattas av sekretess eller av restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR). Därför kan det finnas avbrott i ärendenumreringen.

Vill du ta del av någon handling som inte finns i vår protokollsportal? Då kan du kontakta den aktuella nämndens sekreterare eller registrator. Vill du ha tillgång till äldre handlingar kan du begära ut dem från kommunens arkiv.

Så här gör du för att läsa handlingar

Välj vilken nämnd som du vill läsa handlingar från i portalen nedan. Därefter väljer du mötestidpunkt och kan se mötets ärendepunkter med tjänsteutlåtanden och andra handlingar som hör till ärendet. Om det finns ett blankt dokument i ärendet saknas det handlingar till det ärendet.

Portal - dagordningar och handlingar