Till navigation Till innehåll (s)

Dagordningar och handlingar 

Här hittar du nämndernas och utskottens kallelser med tillhörande handlingar och protokoll från 2013 och framåt.

I portalen finns kallelser med de handlingar som behandlas vid ett möte. samt protokoll när de är justerade. Att justera innebär att de personer som utsetts att kontrollera att allt är korrekt i protokollet ger sitt godkännande. Protokollen ska vara justerade senast två veckor efter sammanträdet.

Sollentuna kommuns officiella anslagstavla

Vi publicerar inte handlingar som omfattas av sekretess eller av restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR), därför kan det finnas avbrott i ärendenumreringen.

Om du vill ta del av någon handling som inte finns i vår protokollsportal kan du kontakta den aktuella nämndens sekreterare eller registrator. Vill du ha tillgång till äldre handlingar kan du begära ut dem från kommunens arkiv.

Nämnder och utskott i portalen

Kommunfullmäktige

 

Kommunstyrelsen

 
Klimatnämnden Från och med januari 2019
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Från och med januari 2019
Kultur- och fritidsnämnden Från och med januari 2016
Miljö- och byggnadsnämnden Från och med januari 2016
Natur- och tekniknämnden

Från och med januari 2019

Samhällsbyggnadsnämnden Från och med januari 2019
Socialnämnden Från och med november 2016
Utbildningsnämnden Från och med januari 2019
Vård- och omsorgsnämnden med utskott Från och med november 2015
Barn- och ungdomsnämnden Från och med januari 2016 till och med december 2018
Kommunstyrelsens miljöutskott Från och med oktober 2013 till och med december 2018
Stadsbyggnadsnämnden Från och med januari 2015 till och med december 2018
Trafik- och fastighetsnämnden Från och med januari 2016 till och med december 2018
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Från och med januari 2016 till och med december 2018

 

Så här gör du för att läsa handlingar

När du klickar på portallänken väljer du sedan vilken nämnd eller utskott som du vill läsa handlingar från. Därefter väljer du mötestidpunkt och kan se sammanträdets ärendepunkter med tjänsteutlåtanden och andra handlingar som hör till ärendet. Om det finns ett blankt dokument i ärendet saknas det handlingar till det ärendet.

Välj vilken nämnd eller utskott som du vill läsa handlingar från. Därefter väljer du mötestidpunkt och kan se sammanträdets ärendepunkter med tjänsteutlåtanden och andra handlingar som hör till ärendet. Om det finns ett blankt dokument i ärendet saknas det handlingar till det ärendet.

Protokollsportalen