Till navigation Till innehåll (s)

Intresse- och brukarföreningar 

Här finns länkar till intresse- och brukarföreningar för personer med psykisk funktionsnedsättning eller missbruksproblem.

Ananke

Svenska OCD-förbundet Ananke är en rikstäckande ideell förening som
stödjer människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga.
www.ocdforbundet.se

Anonyma Alkoholister

AA, Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor,
som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med
varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra
att tillfriskna från alkoholism.
www.aa.se

Anonyma narkomaner region Sverige

Anonyma narkomaner

Anorexi/Bulimi-kontakt

Föreningen verkar stödjande, förebyggande och påverkande.
Föreningen har också möjlighet att erbjuda stödpersoner och
stödgrupper och kan ge information genom föreläsningar.
www.abkontakt.se

Cocaine Anonymous (CA) Sollentuna

CA Sollentuna är en grupp av nyktra beroende som är en del
av gemenskapen Cocaine Anonymous (CA).
www.ca-sweden.se

Epilepsiföreningen i Stockholm

Bedriver och stödjer verksamhet som bidrar till att personer med
epilepsi kan leva ett gott liv och få god vård.
www.epistockholm.se

Föreningen Balans

Patient/anhörigförening för drabbade av depression och/eller
manodepression.
https://balansriks.se/

Handikappförbundens samarbetsorgan

www.hso.se

Hjälpkällan

För dig som lämnar en sluten, religiös rörelse.
www.hjalpkallan.se

Inflytanderådet

Inflytanderådet består av personer med erfarenheter inom
socialpsykiatrin. De fungerar som ett bollplank och är en länk
mellan kommunen, dess brukare och anhöriga.
www.inflytanderadet.se

Musketörerna i Sollentuna

Vi som driver och jobbar i Musketörerna har själva varit i
utanförskap med missbruk och hemlöshet.
Musketörerna i Sollentuna på Facebook

Parasoll - personlig ombud

I Sollentuna kommun hittar du de personliga ombuden i
en organisation som heter Parasoll. Det är en brukardriven
organisation som bedriver personlig ombudsverksamhet.
Parasoll - personlig ombud Sollentuna

Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
www.attention-riks.se

RSMH

Riksföreningen för social och mental hälsa. Arbetar för människor
med psykisk ohälsa.
www.rsmh.se

Schizofreniförbundet (IFS)

Schizofreniförbundet för personer med schizofreni och liknande
psykoser.
www.schizofreniforbundet.se

SPES - suicid prevention och efterlevandestöd

SPES är till för alla som mist en närstående genom självmord.
www.spes.se