Till navigation Till innehåll (s)

Revisorer

Varje år granskar revisorerna all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.

Enligt kommunallagen ska revisorerna göra granskningen i den omfattning som följer av god revisionssed.

Revisorerna ska  pröva om:

 • verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt
 • om räkenskaperna stämmer
 • att den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig

Revisorerna har en årlig revisionsplan och utför sin revision inom redovisningen och verksamheten efter den planen. Syftet att sätta igång förbättringar och omprövningar av verksamheter, system och rutiner.

Revisorerna har även som mål att arbeta förebyggande och rådgivande. 

Revisorer

Under åren 2023–2026 har kommunfullmäktige utsett följande revisorer för granskning av kommunens verksamhet:

Sollentuna Stadshus AB

 • Jan-Erik Nyberg (L), lekmannarevisor
 • Ulf Zettervall (M), suppleant

Sollentuna kommunfastigheter AB

 • Magnus Blixarve (C), lekmannarevisor
 • Marija Babic (S), suppleant

AB SOLOM

 • Lilian Lama (S), lekmannarevisor 
 • Marija Babic (S), suppleant

Sollentuna Energi och Miljö AB

 • Lilian Lama (S), lekmannarevisor
 • Ulf Zettervall (M), suppleant

Sollentuna Elhandel AB

 • Lilian Lama (S), lekmannarevisor
 • Ulf Zettervall (M), suppleant

Sollentunahem AB

 • Marija Babic (S)
 • Nils-Åke Borgström (KD)

Sollentunafastigheter 2 AB

 • Marija Babic (S)
 • Ulf Zettervall (M)

Revisionsrapporter 2021

Revisionsrapporter 2020