Till navigation Till innehåll (s)
Ett inglasat uterum på en villa
Attefallsåtgärder

Attefallstillbyggnad

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får göra högst en attefallstillbyggnad på 15 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Anmälan behövs alltid

Du behöver göra en anmälan om

 • tillbyggnaden byggs på ett en- eller tvåbostadshus
 • bostadshuset inte har byggts till med en attefallstillbyggnad tidigare
 • tillbyggnaden är högst 15,0 kvadratmeter bruttoarea
 • tillbyggnaden inte överstiger bostadshusets taknockshöjd
 • tillbyggnaden placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns eller närmare om grannen medger det.

Du behöver alltid bygglov om

 • kommunen har bestämt i detaljplan att attefallsåtgärder ska omfattas av bygglov
 • byggnaden befinner sig i värdefull kulturmiljön 
 • byggnaden placeras närmare gräns mot gata eller allmän plats än 4,5 meter.

Osäker på om detta gäller dig? 

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. 

Ja, ta mig till kommunens detaljplaner

Läs mer om attefallstillbyggnad på Boverkets webbplats

Allt du behöver veta om anmälan för attefallstillbyggnad

Handläggningstid: ca 2 - 4 veckor
Kostnad: ca 4600 - 8000 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

 • anmälan via e-tjänst
 • situationsplan på tomtkarta
 • byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
 • konstruktions- och grundläggningsritningar 
 • förslag på kontrollplan.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • godkännande från berörda grannar, som signerar alla handlingar, om du bygger närmare än 4,5 meter från din tomtgräns.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 10 steg avklarade