Till navigation Till innehåll (s)
Spalje på en radhustomt
Spaljé

Spaljé

Om du vill sätta upp en spaljé vid ett en- eller tvåbostadshus behöver du oftast inte bygglov.

Bygglov behövs inte

Du behöver inte bygglov om

  • du vill sätta upp en luftig avgränsning utan täckande tak, som spaljé, stängsel, eller pergola
  • det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • du vill sätta upp spaljén vid en skyddad uteplats, altan, balkong eller entré.

Är det i själva verket ett plank du vill bygga? Läs mer om hur du söker bygglov för plank!

Handläggningstid: ingen handläggningstid
Kostnad: ingen kostnad