Till navigation Till innehåll (s)
Spalje på en radhustomt
Spaljé

Spaljé

En spaljé är en lätt och luftig konstruktion, som inte har någon avskärmande effekt och i huvudsak är avsedd för växtlighet. En spaljé kan vara utförd i till exempel trä eller armeringsnät. Spaljéer som placeras på marken kräver inte bygglov.

Bygglov behövs inte

Du behöver inte bygglov om

  • du vill sätta upp en helt genomsiktlig avgränsning, utan täckande tak eller väggar och spaljén placeras på marken.

Är det i själva verket ett plank du vill bygga? Läs mer om hur du söker bygglov för plank!

Handläggningstid: ingen handläggningstid
Kostnad: ingen kostnad