Till navigation Till innehåll (s)
Byggarbetsplats i Väsjön
Ändringar

Installation eller ändring av vatten och avlopp

Om du vill göra en installation eller ändra vatten eller avlopp kan du behöva göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Anmälan kan behövas

Du behöver göra en anmälan om

  • du ska göra ett stambyte och det påverkar VA-stammar, byggnadens konstruktion eller planlösning
  • du vill installera en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller på en tomt. Det gäller även om du vill göra en större ändring av en befintlig anläggning.

Allt du behöver veta om anmälan för vatten och avlopp

Handläggningstid: ca 2 - 4 veckor
Kostnad: ca 3000 - 4000 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

  • anmälan via e-tjänst
  • redovisning av vatten och avloppsanordningarna
  • plan- och sektionsritning 
  • förslag till kontrollplan (Om det du vill göra är lite mer omfattande behöver du även en kontrollansvarig)
  • konstruktionsritningar, om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

  • anmälan kontrollansvarig, via blankett eller e-tjänst.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 2 steg avklarade