Till navigation Till innehåll (s)

Familjerådgivning 

Om du befinner dig i en relationskris kan du vända dig till Familjerådgivningen. De har fokus på parrelationen och kan ge vägledning.

Familjerådgivning i Sollentuna

Familjerådgivning består av samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer. Sollentuna kommun har kundval inom familjerådgivningen viket betyder att du  själv kan beställa tid för familjerådgivning hos något av de företag som kommunen har avtal med. Du kan se vilka företag det är under rubriken Valbara företag.

Familjerådgivningen omfattas av starka krav på sekretess.

Avgift

Avgiften är 400 kronor per besök och avgiften betalas vid varje besök. Antalet samtal är fem,

Begränsning

Familjerådgivningen erbjuder inte familjeterapi eller individuell terapi. Om ni som föräldrar är oeniga i frågor kring barnen i samband med eller efter en separation kan ni i stället kontakta Familjerättsbyrån för samtal.

Stöd i föräldraskapet kan ni få kostnadsfritt från enheten för föräldrastöd. Där kan ni också få stöd tillsammans med förskola/skola. Detta ersätter inte familjerådgivning utan kan ses som ett nästa steg när parrelationen inte längre är så ansträngd.

Familjerättsbyrån

Valbara företag för familjerådgivning

Företag i Sollentuna

Företag utanför Sollentuna