Till navigation Till innehåll (s)

Familjerådgivning 

Om du befinner dig i en separationskris kan du vända dig till Familjerådgivningen. De har fokus på parrelationen och kan ge vägledning.

Familjerådgivning i Sollentuna

Familjerådgivning består av samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer. Sollentuna kommun har kundval inom familjerådgivningen viket betyder att du  själv kan beställa tid för familjerådgivning hos något av de företag som kommunen har avtal med. Du kan också jämföra deras tjänster och utbud via vår Jämförelsetjänst.

Familjerådgivare i Sollentuna

Familjerådgivningen omfattas av starka krav på sekretess.

Avgift

Avgiften är 400 kronor per besök. Avgiften betalas vid varje besök. Antalet samtal är högst fem, men kan utökas om det finns särskilda skäl.

Begränsning

Familjerådgivningen erbjuder inte familjeterapi eller individuell terapi. Om ni som föräldrar är oeniga i frågor kring barnen i samband med eller efter en separation kan ni i stället kontakta Familjerättsbyrån för samtal.

Familjerättsbyrån