Till navigation Till innehåll (s)

Familjerådgivning

Om du befinner dig i en relationskris kan du vända dig till Familjerådgivningen. De har fokus på parrelationen och kan ge vägledning.

Ni kan få familjerådgivning som består av samtal. Syftet med det är att bearbeta samlevnadskonflikter i förhållanden.Familjerådgivningen omfattas av starka krav på sekretess.

Avgift

Avgiften är 400 kronor per besök och betalas till familjerådsgivningsföretaget vid varje samtal. Antalet samtal är fem.

Bra att veta

Familjerådgivningen erbjuder inte familjeterapi eller individuell terapi. Om ni som föräldrar är oeniga i frågor kring barnen i samband med eller efter en separation kan ni i stället kontakta Familjerättsbyrån för samtal.

Familjerättsbyrån

Ni väljer själva

Sollentuna har kundval inom familjerådgivning. Det betyder att ni kan beställa tid för familjerådgivning hos något av de företag som det finns avtal med.

Företag i Sollentuna

Företag utanför Sollentuna

Stöd i föräldraskap

Stöd i föräldraskapet kan ni få kostnadsfritt från Sollentuna föräldrastöd. Där kan ni också få stöd tillsammans med förskola/skola. Detta ersätter inte familjerådgivning utan kan ses som ett nästa steg när parrelationen inte längre är så ansträngd.

Föräldrastöd