Till navigation Till innehåll (s)

Bidrag till studieförbund

Studieförbund som har verksamhet i Sollentuna kan ansöka om bidrag. Bidrag kan sökas för verksamhet som riktar sig till unga och till olika former av kultur.

Bidraget utgår från studieförbundens andel av föregående års verksamhet. Det utgår från antal studiecirklar eller deltagartimmar.

Ungdomsbidrag

Bidrag för unga 13-24 år. Här fördelar vi bidraget utifrån andelen studiecirklar.

Kulturbidrag

Bidraget ges för föreläsning, teater, film, sång, musik, dans och utställningar samt tvärkulturell verksamhet. Här fördelar vi bidraget utifrån andel deltagartimmar.

Gör din ansökan

Ansöka ska skickas in senast 2023-06-16. Bifoga även er verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för år 2022.

Kontakt

Mer läsning för dig