Till navigation Till innehåll (s)

Bidrag till studieförbund

Studieförbund som har verksamhet i Sollentuna kan ansöka om bidrag. Bidrag kan sökas för verksamhet som riktar sig till unga och till olika former av kultur.

Bidraget utgår från studieförbundens andel av föregående års verksamhet. Det utgår från antal studiecirklar eller deltagartimmar.

Ungdomsbidrag

Bidrag för unga 13-24 år. Här fördelar vi bidraget utifrån andelen studiecirklar.

Kulturbidrag

Bidraget ges för föreläsning, teater, film, sång, musik, dans och utställningar samt tvärkulturell verksamhet. Här fördelar vi bidraget utifrån andel deltagartimmar.

Gör din ansökan

Ansökan ska skickas in via e-post till nedanstående kontakt senast 28 juni, 2024. Utöver ansökningsblankett, bifoga verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för år 2023.

Kontakt

Mer läsning för dig