Till navigation Till innehåll (s)
Två barn

Skolansökan 2024

Nu är skolansökan stängd inför läsåret 2024/2025. Under perioden mars-april kommer du att få ett beslut om placering via e-tjänsten för skolansökan.

Du får en notifiering via e-post när du fått ett beslut i e-tjänsten för skolansökan. 

E-tjänst för skolansökan

För dig med barn på Norra Strandskolan

Från och med den 1 juli 2024 får Norra Strandskolan en ny ägar- och ledningskrets som ska driva skolan vidare. Skolan byter därmed namn till Viljaskolan. Alla elever som går idag är välkomna att stanna kvar på skolan. Du som har ansökt om annan skolplats än Norra Strandskolan kan därför dra tillbaka din ansökan.

Vill du dra tillbaka ansökan om annan skolplats?

Om du önskar dra tillbaka ansökan, kontakta Sollentuna kommun via vårt kontaktcenter. Tänk på att samtliga vårdnadshavare behöver lämna en kopia på id-handling eller visa upp legitimation vid besök hos kontaktcenter i Turebergshuset. När ansökan dras tillbaka behåller eleven sin plats på Norra Strandskolan.

Du måste dra tillbaka din skolansökan senast den 29 februari 2024.

Kontaktuppgifter till Sollentunas kontaktcenter

Om barnet inte skulle beviljas något av önskemålen i ansökan, kommer eleven att ha kvar sin plats vid blivande Viljaskolan.

Ansökan förskoleklass Viljaskolan

Du som vill ansöka till Viljaskolans förskoleklass till hösten, vänd dig direkt till skolan.

Frågor och svar om skolansökan

Vanliga frågor om skolansökan

Så här fördelas platserna

I kommunala skolor placerar vi barnen efter familjens önskemål och principen om relativ närhet. De fristående skolorna har egna regler för placering.

När du gör en skolansökan anger du tre olika alternativ. Barnen placeras efter önskemålen så långt det är möjligt. När det blir fullt på en skola är det hur barnen bor i förhållande till skolan som avgör vem som får plats.

Så här fördelas platserna

Ansök om plats på fritidshem

Du ansöker om plats på fritidshem i vår e-tjänst för barnomsorg. Här kan du också ändra omsorgstid, säga upp en plats och lämna nya inkomstuppgifter.

E-tjänst för ansökan om plats på fritidshem

Profilklasser 

I Sollentuna finns profilklasser med musik och matematik. Om du får en plats på en profilskola ska du ändå registrera ditt val i vår e-tjänst för skolansökan. 

Profilklasser

Skolansökan på fler språk

Dari - ansökan om plats i skola

Arabiska - ansökan om plats i skola

Somaliska - ansökan om plats i skola

Engelska - ansökan om plats i skola

Persiska - ansökan om plats i skola

Modersmål

Elever med annat modersmål än svenska kan ha rätt att få undervisning i ämnet modersmål. Här kan du se om ditt barn har rätt till undervisningen och göra din ansökan.

Modersmål i Sollentuna

Mer läsning för dig