Till navigation Till innehåll (s)

Skolansökan 2023

Årets skolansökan är nu stängd och placeringarna har skickats ut i vår e-tjänst Mitt Skolval.

E-tjänst för skolansökan

Uppsägning av skolplacering görs genom en e-tjänst

Uppsägning av skolplacering

De fristående skolorna har sina egna köer och antagningsregler. Kontakta därför skolan för kontrollera lediga platser vid val av byte och inflytt. Önskas byte eller inflytt göras under pågående termin, hanteras detta direkt av den fristående skolan.

Om en skola inte har plats för alla som vill gå där gäller principen om relativ närhet. Det betyder att varje elevs relativa närhet mäts. Det gäller de kommunala skolorna och de fristående skolorna har sina egna köer och antagningsregler.

Regler för placering - relativ närhet

Skolansökan på fler språk

Dari - ansökan om plats i skola

Arabiska - ansökan om plats i skola

Somaliska - ansökan om plats i skola

Engelska - ansökan om plats i skola

Modersmål

Elever med annat modersmål än svenska kan ha rätt att få undervisning i ämnet modersmål. Här kan du se om ditt barn har rätt till undervisningen och göra din ansökan.

Modersmål i Sollentuna