Till navigation Till innehåll (s)
En lägenhet där ett nytt kök monteras.
Ändringar

Bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad

Du behöver inte bygglov för att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Men du behöver göra en anmälan och få ett startbesked innan du får börja bygga.

Anmälan behövs alltid

Du behöver göra en anmälan om

 • det finns ett befintligt enbostadshus.

Du behöver alltid bygglov om

 • kommunen har bestämt i detaljplan att attefallsåtgärden ska omfattas av bygglov
 • byggnaden befinner sig i värdefull kulturmiljö.

Osäker på om detta gäller dig? 

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. 

Ja, ta mig till kommunens detaljplaner!

Läs mer om bygglovsbefriad inredande av ytterligare bostad hos Boverket

Allt du behöver veta om anmälan för att inreda ytterligare bostad

Handläggningstid: ca 2 - 4 veckor
Kostnad: ca 7000 - 8000 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Dessa handlingar behöver du

 • anmälan via e-tjänst
 • situationsplan på tomtkarta
 • byggnadsritningar, som plan- och sektionsritningar
 • redovisning av ventilation
 • förslag på kontrollplan
 • beskrivning av brandskydd. 

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • konstruktions- och grundläggningsritningar, om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion
 • fasadritning, om åtgärden påverkar byggnadens yttre utseende.

Avgift för vatten och avlopp

För att ansluta den nya bostaden till det kommunala vatten- och avloppsystemet tillkommer en avgift. Du kommer få en separat faktura från SEOM på ca 25 000 kr för detta. 

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 9 steg avklarade