Till navigation Till innehåll (s)

Författningssamling 

Sollentuna författningssamling innehåller merparten av de bestämmelser, antagna av fullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnderna, som reglerar en verksamhet eller något förhållande i kommunen. 

Som exempel kan nämnas nämndernas reglementen, kommunala taxor samt kommunala bidragsregler.

Länkar

Arkivvård

Bidrag, stiftelser och stipendier

Bolagsordningar och ägardirektiv

Delegationsordningar

Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Ersättning till förtroendevalda

Fullmäktige

Förbundsordningar för kommunalförbund

Information och kommunikation

IT-regler

Lokala ordningsföreskrifter

Miljö och hälsoskydd

Personalpolitiska regler

Reglementen för nämnderna

Reglementen för samrådsgrupper

Representation m.m.

Skola och barnomsorg

Skydd och säkerhet

Stiftelser och stipendier

Taxor och avgifter

Upphandling och konkurrens

Övriga regler