Till navigation Till innehåll (s)

Gymnasieskola

För att få gå i gymnasiet ska du ha avslutat grundskolans årskurs 9. Du får söka till och med det år du fyller 19 år, om du inte redan har avslutat ett gymnasieprogram. Gymnasieskolan är frivillig och avgiftsfri.

Sollentuna kommun ingår i Storstockholms gymnasieregion. Du som elev kan därför söka till samtliga nationella program i regionen. Det är dina betyg från grundskolan som avgör vilken skola du kan bli antagen till. Behörighetskraven skiljer sig åt mellan de olika programmen.

Information om vad som krävs för att vara behörig hittar du på Gymnasieantagningens webbsida. Om du inte är behörig till ett nationellt program kan du söka till ett Introduktionsprogram.

Här kan du se vilka program och skolor du kan välja och göra din ansökan. 

Gymnasieantagningen 

På Skolverkets webbsida hittar du information och vägledning inför ditt gymnasieval. Här kan du också jämföra utbildningar och skolor.

Utbildningsguide för gymnasievalet

Studera utomlands

Du som är skriven i Sollentuna kan inte ta med dig din skolpeng till en skola utomlands. Det gäller sedan hösten 2020 då beslutet fattades av kommunfullmäktige.

 

Anpassad gymnasieskola

Den anpassade gymnasieskolan är en egen skolform som vänder sig dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller svår hjärnskada. Den är fyraårig och har både nationella och individuella program.

Anpassad gymnasieskola 

Mer läsning för dig