Till navigation Till innehåll (s)
En gammal vacker, röd trävilla med vitt skärmtak över ytterdörren.
Skärmtak

Skärmtak

Om du vill bygga ett mindre skärmtak vid ett en- eller tvåbostadshus eller en tillhörande komplementbyggnad behöver du oftast inte bygglov. Det innebär att du kan sätta upp ett skärmtak utan att göra en anmälan för åtgärden. Du behöver inte heller något start- eller slutbesked. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Bygglov behövs inte

Du behöver varken bygglov eller anmälan om

  • det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • skärmtaket är högst 15 kvadratmeter tillsammans med andra bygglovsbefriade skärmtak på tomten
  • du vill sätta upp skärmtaket över en skyddad uteplats, altan, balkong eller entré
  • du placerar skärmtaket minst 4,5 meter från din fastighetsgräns, eller närmare om grannen godkänner det.

Du behöver alltid bygglov om

  • kommunen har bestämt i detaljplan att skärmtak ska omfattas av bygglov.

Osäker på om detta gäller dig? 

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. 

Ja, ta mig till kommunens detaljplaner

Handläggningstid: ingen handläggningstid
Kostnad: ingen kostnad