Till navigation Till innehåll (s)

Gällande detaljplaner

För nästan all bebyggelse i Sollentuna finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen. Detaljplanen visar även hur bebyggelsen får se ut och vad du får och inte får göra på en viss plats.

Alla detaljplaner är digitaliserade

Alla Sollentunas gällande detaljplaner är digitaliserade vilket innebär att du kan gå in i karttjänsten, söka på din fastighet/adress och se gällande bestämmelser. Där finns också möjlighet att öppna originalhandlingar i pdf-format.

Vänligen notera att den digitala kartan är under uppbyggnad, vissa felaktigheter kan förekomma. Dubbelkolla alltid mot originalhandlingar.

Gällande digitala detaljplaner

Du kan inte använda en digital detaljplan vid bygglovsansökan

De digitala detaljplanerna saknar rättsverkan. Det innebär att du inte kan använda dessa när du söker bygglov. Om en rättslig prövning uppstår så är det detaljplanen i sitt original som gäller.

Detaljplanen i original beställer du via:

Detaljplaner som nyligen vunnit laga kraft

I denna lista hittar du nya detaljplaner som vunnit laga kraft de senaste månaderna.

Hållplatsen 8, Helenelund

Expressen 1-3 och Emigranten 1-11, Edsberg

Stansen 2, Häggvik

Syllen 2, Häggvik

Norra Falkberget nr 433, Sjöberg

Mer läsning för dig