Till navigation Till innehåll (s)

Så här fördelas platserna

I kommunala skolor placerar vi barnen efter familjens önskemål och principen om relativ närhet. De fristående skolorna har egna regler för placering.

Alla barn som är folkbokförda i Sollentuna har rätt till en plats på en kommunal skola. Enligt skollagen har eleven rätt att gå i en skola "nära hemmet". Men det betyder inte att man har en garanterad plats i den närmaste skolan eller har förtur dit.

När du gör en skolansökan anger du tre olika alternativ. Barnen placeras efter önskemålen så långt det är möjligt. När det blir fullt på en skola är det hur barnen bor i förhållande till skolan som avgör vem som får plats. Avståndet till den önskade skolan jämförs med avståndet till en referensskola. Referensskolan är den närmaste eller den näst närmaste skolan.

Ett räkneexempel

Simon och Maria har önskat samma skola, men det finns inte plats för båda.

  • Simon har 750 meter till sin önskade skola. Han har 900 meter till sin referensskola. 900 – 750 = 150 meter.
  • Maria har 600 meter till sin önskade skola. Hon har 700 meter till sin referensskola. 700 - 600= 100 meter.

Det blir Simon som får platsen eftersom han skulle ha fått längre till sin referensskola än Maria. Avståndet till den alternativa skolan, minus avståndet till den önskade skolan = värdet som jämförs.

Om eleverna får samma värde

I de fall två eller fler elever får samma värde avseende relativ närhet fördelas platsen till den elev som har ett syskon, som redan är placerat i årskurs F-6 på skolan under det aktuella läsåret. Till sist avgör slumpen via lottning vilken elev som får plats på skolan, om det inte kan avgöras enligt ovanstående.

Vi använder vårt eget vägnät

Mätning av avstånd och bedömning av relativ närhet görs av Sollentuna kommun. På så sätt säkerställer vi att alla bedöms likvärdigt. Vi mäter den faktiska gång- eller cykelvägen till skolan i vårt vägnät. En mätning i exempelvis Eniro eller Google kan ge andra avstånd. Kartan vi använder är uppdaterad med nya folkbokföringsadresser och gäller under aktuellt läsår. Inga förändringar görs under den perioden.

Regler för skolansökan

Se regler för skolansökan nedan i Sollentuna författningssamling.

Regler för skolansökan

 

Mer läsning för dig