Till navigation Till innehåll (s)

Naturskolan

Naturskolan är en pedagogisk resurs för alla skolor i Sollentuna. De har sin bas på Väsby gård på Järvafältet. Hit är skolklasser välkomna till olika temadagar. Utedagarna kan också hållas i skolans närnatur.

Naturskolan erbjuder också fortbildningar för både lärare och förskollärare. Temadagarna är också en dag för fortbildning för läraren.

Under ett läsår träffar vi cirka 4000 elever och fortbildar omkring 300 lärare.

Vi är också samordnare av Sollentunas NTA-arbete - Naturvetenskap och teknik för alla.

Naturskolan - egen webbsida

Mer läsning för dig