Till navigation Till innehåll (s)

Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson

Har du möjlighet att hjälpa ett barn eller en ungdom till en stabil uppväxt och tryggare framtid? Eller bli kontaktperson till ett barn eller en vuxen som behöver någon att träffa på sin fritid.

Socialförvaltningen arbetar med att rekrytera, utreda och handleda familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Du är alltid välkommen att kontakta oss på socialförvaltningen. Vi berättar gärna mer om uppdragen.

Familjehem, kontaktfamilj och jourhem

Det finns barn och ungdomar som inte kan bo kvar i sina hem. Det kan bero på föräldrars sjukdom, missbruk eller andra personliga problem. Barnet kan då behöva flytta till en ny familj, ett familjehem. Andra barn och ungdomar kan bo kvar hemma men behöver stöd av en kontaktfamilj eller stödfamilj, någon att komma till varannan helg. Ibland behöver barnet komma hemifrån akut och då behövs ett jourhem under en kortare tid. Till Jourhems-och Familjepoolen Nordväst.

Kontaktperson

Det finns också barn och vuxna som behöver en kontaktperson att träffa på sin fritid. 

Du kan läsa mer om de olika uppdragen nedan. Du hittar även blanketten för begäran om registerutdrag. 

Bli familjehem, kontaktperson

 • Att bli familjehem

  Om du är intresserad av att bli familjehem vänder du dig till Familjepoolen. Familjepoolens personal träffar dig och din familj för information om vad ett uppdrag kan innebära.

 • Att bli kontaktperson

  Om du är intresserad av att bli kontaktperson vänder du dig till socialkontorets placeringsenhet som ansvarar för kontaktpersoner för såväl barn och unga som för vuxna.

 • Att bli kontaktfamilj

  Om du är intresserad av att bli kontaktfamilj vänder du dig till Familjepoolen Nordväst. Familjepoolen är en kommungemensam verksamhet för fem kommuner i nordvästra Stockholm.

 • Ensamkommande barn och ungdomar

  Varje år kommer det barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl.