Till navigation Till innehåll (s)

Stödboende/särskilt boende 

Om du med psykisk funktionsnedsättning har omfattande behov av stödinsatser dygnet runt, kan du ansöka om stödboende, HVB eller särskilt boende.

I Sollentuna kommun finns tre stödboenden. Om behovet av boende inte kan tillgodoses inom kommunen finns möjlighet att köpa platser på externa boenden. På stödboenden och särskilda boenden betalar du hyra, mat och i vissa fall en inkomstprövad omsorgsavgift.

Ansökan

Ansökan om stödboende/särskilt boende gör du hos Enheten för socialpsykiatri genom att göra en biståndsansökan. Har du redan kontakt med en socialsekreterare kan du vända dig direkt till honom/henne.

Kontakt

Kontaktcenter på 08-579 210 00.

Så kan du påverka

  • Omsorg & Stöd

    Synpunkter och klagomål

    Vi tycker alltid att det är värdefullt att få in klagomål och synpunkter på våra verksamheter, det kan hjälpa oss att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Länkar

Biståndsansökan