Till navigation Till innehåll (s)

Rådgivning och samtalsstöd

Vi erbjuder förebyggande föräldrastöd och föräldrarådgivning. Vid behov kan andra viktiga vuxna bjudas in, till exempel förskolepersonal, lärare och andra professionella. Vanligtvis träffas vi för 1-5 samtal.

  • Enskilt föräldrastöd och rådgivning - information för dig/er som väntar barn eller har barn i åldern 0-5 år.
  • Enskilt föräldrastöd och rådgivning - information för dig/er som har barn i åldern 1-5 år (förskolan).
  • Enskilt föräldrastöd och rådgivning - information för dig/er som har barn i åldern 6-18 år (skolan).