Till navigation Till innehåll (s)
En liten röd lekstuga med vita knutar.
Komplementbyggnad

Lekstuga

En lekstuga av normal storlek kräver oftast inte bygglov eller anmälan.

Bygglov kan behövas

Du behöver inte bygglov om

  • lekstugan är av vanlig storlek.

Du behöver alltid bygglov om

  • lekstugan är av större storlek och bedöms vara en byggnad som ska vara på samma plats under en längre tid.

Läs mer om vad som bedöms vara en byggnad på Boverkets hemsida 

Komplementbyggnad

Handläggningstid: ingen handläggningstid
Kostnad: ingen kostnad