Till navigation Till innehåll (s)

Tobaksfria nikotinprodukter

Du måste även anmäla till kommunen att du säljer tobaksfria produkter som innehåller nikotin. Det gäller vitt snus eller vissa typer av e-cigaretter.

Desa produkter får endast säljas till den som fyllt 18 år. Du som säljer ska förvissa dig om mottagarens ålder. Inne på varje försäljningsställe ska det finnas tydlig och klart synbar information om detta.

Det kommer även finnas bestämmelser för hur förpackningarna får se ut och på vilket sätt de ska vara märkta med hälsovarning. Som kompletterande bestämmelser till lagen förväntas även förordning om tobaksfria nikotinprodukter införas. Syftet med den nya lagen är att skydda, framför allt barn och unga, mot beroendeframkallande produkter.

Kommunen och polisen är ansvariga för tillsynen på försäljningsställena. Kommunen kan ta ut en årlig tillsynsavgift för tillsynen av din verksamhet.

Anmäl försäljning 

Till anmälan ska du bifoga ett program för egenkontroll. Anmälan skickas via mail eller via posten: Sollentuna kommun, 191 86 Sollentuna. Märkt med "Anmälan tobaksfria produkter".

Kontakt

 

Mer läsning för dig