Till navigation Till innehåll (s)

Utbildningskontoret

Utbildningskontoret har ansvar för alla de kommunala förskolorna, skolorna och gymnasiet. Kontoret arbetar mot de höga mål som utbildningsnämnden har satt upp.

Utbildningskontoret har ansvar för:

  • Förskola
  • Fritidshem
  • Förskoleklass
  • Grundskola
  • Anpassad grundskola
  • Anpassad gymnasieskola
  • Gymnasieskola i kommunal regi

Alla förskolor, skolor och gymnasieskolor i Sollentuna som är fristående lyder under sina egna respektive huvudmän.

Sollentuna kommun är en ambitiös skolkommun. Målet är att varje skola ska vara den bästa skolan för varje elev som går där. Vi vill rusta våra elever med de kunskaper och de förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv. Vi vill också ligga i framkant vad det gäller pedagogisk utveckling, genomförande och organisering av undervisningen. 

Utbildningskontorets uppgifter

Utbildningskontoret jobbar med att utveckla och följa upp kvaliteten i alla kommunala skolor och förskolor. En verksamhet som behöver det kan också få stöd. Stödet kan till exempel handla om pedagogik, digitalisering, elevhälsa eller tillgänglighet.

Kontoret tar fram underlag till den barnomsorgscheck eller skolpeng som en verksamhet får när den tar emot ett barn eller en elev. Att ta fram statistik och befolkningsprognoser är en annan arbetsuppgift 

För att kunna genomföra sitt uppdrag på bästa sätt är kontoret sedan februari 2019 HBTQ-certifierat enligt RFSL. Det betyder att vi vill möta alla som vi samverkar med – inom och utanför skolan - med ett normkritiskt förhållningssätt, det vill säga med öppenhet och tolerans för olikheter. Vi ser olikheter som en tillgång.

Förvaltningschef är Linda Ekstrand.

Mer läsning för dig