Till navigation Till innehåll (s)

Öppna data i Sollentuna 

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Vi har publicerat öppna data för: 

Flygbilder och stompunkter

Höjdfixar och polygonpunkter

Kommunens data från SKL:s kommungemensamma statistikdatabasObservera att datan används på egen risk och att Sollentuna kommun inte ansvarar för datans korrekthet.

Läs mer om öppna data

Öppna data från Sveriges kommuner och Landsting 

Läs mer om Kolada