Till navigation Till innehåll (s)

Öppna data i Sollentuna 

Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av. Öppna data kan till exempel användas för att skapa nya digitala tjänster.

Vi har publicerat öppna data för: 

Flygbilder och stompunkter

Informationen är WMS-länkar och går att titta på i eget system. Öppna länkarna via ett GIS-program, annars fungerar de inte. För att ansluta till en WMS behövs kart- eller GIS-progamvara, exempelvis MapInfo, ArcGIS, Q-gis med flera.

Höjdfixar och polygonpunkter

Kommunens data från SKL:s kommungemensamma statistikdatabasObservera att datan används på egen risk och att Sollentuna kommun inte ansvarar för datans korrekthet.

Läs mer om öppna data

Öppna data från Sveriges kommuner och Landsting 

Läs mer om Kolada