Till navigation Till innehåll (s)

Öppna data i Sollentuna

Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av. Öppna data kan till exempel användas för att skapa nya digitala tjänster.

Vi har publicerat öppna data för:

Flygbilder

Höjdfixar och polygonpunkter

Sollentunas öppna data från databasen KoladaObservera att datan används på egen risk. Sollentuna kommun ansvarar inte för datans korrekthet.

Öppna data från Sveriges kommuner och Regioner 

Mer läsning för dig