Till navigation Till innehåll (s)
kvinna och man som lägger pussel

Välkommen till Utförarportalen för vård och omsorg

Nyheter

 • Höjd habiliteringsersättning

  Vård- och omsorgskontoret har fattat beslut om att använda statsbidraget till att höja habiliteringsersättningen.

 • Ny kontaktväg

  Vård- och omsorgskontoret har ny mejladress som är till för er utförare.

 • Merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom

  Nu finns information och ansökan för assistansordnares begäran om ersättning för merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom.

 • Kostnadsfritt webbinarium om brandskydd

  Välkomna till ett kostnadsfritt utbildningswebbinarium för att öka kunskapen om brandskydd.

 • Uppdatering av kontaktsida - Utförarportalen

  Vi genomför just nu en uppdatering av Utförarportalen. Det kommer innebära en del förändringar både vad gäller strukturen men också innehållet.

 • Nyhetskategorier Omsorg & Stöd

  Äldreomsorgslyftet 2023 i Sollentuna kommun

  Via Äldreomsorgslyftet ges medarbetare eller chef inom äldreomsorgen möjlighet att utbilda sig på arbetstid. Ansvarig chef anmäler intresse om ersättning via Äldreomsorgslyftet i Sollentuna för att kunna betala medarbetarens lön under studietiden.

Se fler nyheter