Till navigation Till innehåll (s)

Kalendarium

Aktiviteter som anordnas av vård- och omsorgskontoret.

Till kalendariet

Nyheter

 • Stöd vid riskbedömning gällande coronaviruset

  Region Stockholm har tagit fram ett material för riskbedömning för att skydda personalen mot att smittas av coronavirus på arbetet. Målgruppen för materialet är ansvariga för arbetsmiljöarbetet inom omsorgsverksamheter.

 • Vädertjänst för vårdgivare

  Prenumerera på SMHI:s vädertjänst för att få vädervarningar om exempelvis värmebölja. Tjänsten riktar sig till vårdgivare.

 • Statsbidrag för kompensation med anledning av covid-19

  För att stödja kommuner och regioner ekonomiskt med anledning av covid-19 har regeringen beslutat om statsbidrag som Socialstyrelsen ska administrera. Ersättningen gäller även privata utförare av vård och omsorg.

 • Bättre hemtjänst med utvecklat förfrågningsunderlag

  Vid vård-och omsorgsnämndens sammanträde den 16 juni föreslog kontoret att fortsatt handla upp hemtjänst i Sollentuna kommun enligt LOV. Detta som en del i utvecklingen av förfrågningsunderlaget för hemtjänsten med målet att skapa en bättre och mer ändamålsenlig hemtjänst i Sollentuna kommun.

 • Information angående stödköp av skyddsutrustning

  Enligt avtal mellan vård- och omsorgsnämnden och utförare ska kostnader för skyddsutrustning tas av utföraren. För att säkra tillgången till skyddsutrustning i den inledande delen av pandemin beslutade vård- och omsorgsnämnden att frångå avtalet och bekosta inköp av skyddsutrustning.

Se fler nyheter