Till navigation Till innehåll (s)
kvinna och man som lägger pussel

Välkommen till Utförarportalen för vård och omsorg

Nyheter

 • Utbildning Stjärnmärkt för LSS har släppts

  Svenskt demenscentrum har nu tagit fram utbildningsmodellen Stjärnmärkt LSS som riktar sig till gruppbostäder och servicebostäder inom LSS.

 • Inför undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"

  Under vecka 11 börjar pappersenkäterna att skickas ut till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor på särskilda boenden för äldre i Sverige. Eftersom enkäterna skickas till cirka 220 000 personer, kan det ta två veckor innan alla enkäter hunnit skickas och komma fram med posten.

 • Äldreomsorgslyftet

  Nu finns en ny möjlighet ansöka om ersättning för studier via äldreomsorgslyftet 2024

 • Nya tillfällen för BPSD utbildning

  Nu öppnar vi anmälan för vårens BPSD utbildning.

 • Information om Habiliteringsersättning för 2024

  Den utökade habiliteringsersättning som vård- och omsorgskontoret betalat ut under 2023 kommer att upphöra från 1 januari 2024. Ni som utförare behöver fakturera för perioden juli till december 2023 senast den 15 januari.

 • Skicka genomförandeplan via Pulsen Combine

  Nu finns en manual publicerad för hur du som utförare skickar genomförandeplan till LSS-handläggare/biståndshandläggare via Pulsen Combine.

Se fler nyheter