Till navigation Till innehåll (s)

Invasiva främmande växtarter orsakar problem för naturen  

Stora problem kan uppstå när främmande arter sprider sig i miljön och orsakar problem för inhemska växter och djur, ekosystem och även för människors hälsa och för samhället. Främmande arter som hotar den biologiska mångfalden kallas för ”invasiva främmande arter”.

Tips för borttagning

  • Det är bäst att ta bort de invasiva arterna så fort som möjligt, gärna innan de blommar, för att minska spridningen.
  • Försök att få bort hela växten, framförallt de delar som förökar sig - frön och rotdelar.
  • För att förhindra spridning är det viktigt att man gör sig av med växterna så att de inte kan föröka sig (lägg dem inte i komposten). Ett sätt är att blöta ner växterna och lägga dem i sluten sopsäck för att ruttna. Hagby återvinningscentral har ett speciellt kärl dit man kan lämna växterna förutsatt att de ligger i en väl sluten sopsäck.

Om invasiva arter

En invasiv växt har importerats till Sverige och sedan spridit sig kraftigt i vår miljö, de konkurrerar ut inhemska växter och kan i vissa fall vara giftiga. Till exempel Jättelokan och Tromsölokan innehåller växtsafter som kan orsaka allvarliga hudskador hos människan. De invasiva arterna är även ett hot mot den biologiska mångfalden.

Vanliga typer

Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus), Jättebalsamin (Impatiens glandulifera), Jätteloka (Heracleum mantegazzianum), Parkslide (Fallopia japonica), Gul skunkkalla (Lysichiton americanus), Vresros (Rosa rugosa)

Mer information om invasiva arter på Naturvårdsverkets webbplats

Har du frågor?

Kontakta Sollentuna kommuns kontaktcenter: kontaktcenter@sollentuna.se