Till navigation Till innehåll (s)
Jättebjörnloka

Invasiva växter orsakar problem för naturen

Växter som har importerats till Sverige och som sedan spridit sig kraftigt i vår miljö kallas för invasiva. De konkurrerar ut inhemska växter och kan i vissa fall vara giftiga. Jättelokan innehåller växtsafter som kan orsaka allvarliga hudskador. De är även ett hot mot den biologiska mångfalden.

Några exempel på invasiva växter är:
  • Blomsterlupin
  • Jättebalsamin
  • Jätteloka
  • Parkslide
  • Gul skunkkalla
  • Vresros
Vi bekämpar jätteloka som växer på kommunens mark med hjälp av anmälningar från allmänheten och egna observationer. Om du ser den eller några andra invasiva växter i Sollentuna så är det bra om du anmäler det till oss:
Vi har sedan 2019 ett långsiktigt samarbete med länsstyrelsen och naturvårdsverket kring invasiva arter. 

Mer om invasiva arter på Naturvårdsverkets webbplats

Jättelokan är farlig på grund av att den innehåller furokumariner som påverkar hudens känslighet för solljus. Om du får växtsaft på dig och sedan vistas i solen kan du få brännblåsor. 

Om du blivit bränd - 1177

Tips för borttagning

Du som själv äger mark har skyldighet att bekämpa jättelokan på din mark.
  • Det är bäst att ta bort de invasiva arterna så fort som möjligt, gärna innan de blommar. Detta stämmer dock inte för Parkslide eftersom den då reagerar med att skjuta massor av nya rotskott. Kontakt i stället en firma som arbetar med bekämpning av invasiva arter.
  • Försök att få bort hela växten, framförallt de delar som förökar sig - frön och rotdelar.
  • För att förhindra spridning är det viktigt att man gör sig av med växterna så att de inte kan föröka sig. Lägg dem inte i komposten! Ett sätt är att blöta ner växterna och lägga dem i sluten sopsäck för att ruttna. Hagby återvinningscentral har ett speciellt kärl dit man kan lämna växterna förutsatt att de ligger i en väl sluten sopsäck.

Information om insamling av invasiva växter från Sörab

Mer läsning för dig