Till navigation Till innehåll (s)

Trygg som företagare

Sollentuna ska vara en trygg kommun att besöka, bo och driva företag i. Dina erfarenheter som företagare är värdefulla i det fortsatta arbetet med trygghet. Under 2023 hade vi därför en trygghetsenkät ute hos alla företagare i Sollentuna för att fråga hur ni upplever tryggheten.

Näringslivsenheten har en tät samverkan med Sollentunas kommunpolis för att gemensamt arbeta med de olika utmaningar som du som företagare kan stå inför. Vi jobbar förebyggande och har en tät dialog med er företagare.

Du som företagare har en viktig roll när det gäller tryggheten. Du har ofta ögon och öron på vad som händer vid torget eller på gatan utanför din verksamhet eller kontor. Genom dina rapporter får vi kännedom om trygghetsproblem som vi behöver prioritera och åtgärda. Det kan vara allt från nedskräpning, klotter, fortkörning, narkotikahantering eller annat som du anser skapar otrygghet i ditt område.

Hör av dig om du upplever otrygghet så kan vi tillsammans skapa en ännu bättre företagarkommun!

Hur du rapporterar in

Om du vill rapportera in något som skapar otrygghet så gör du alltid en felanmälan hos Sollentuna kommuns kontaktcenter. Du kan göra din felanmälan via telefon eller e-post. Ange att du är företagare när du kontaktar kommunens kontaktcenter så att vi kan återkoppla till dig om det behövs. Kommunen kan endast åtgärda de brister eller fel som är på kommunens mark.

  • Telefon, kontaktcenter: 08-579 210 00
  • E-post, kontaktcenter för företag: kontaktcenter-foretag@sollentuna.se

Vid pågående brott eller misstanke om brott ska du alltid kontakta polisen på 112 eller 114 14.

Har du blivit utsatt för brott och behöver stöd kan du vända dig till Brottsofferjouren. BrottsofferjourenTelefon direkt: 076 650 66 12
E-post: info@stockholm-gotland.boj.se

Resultat från trygghetsenkät 2023

Vi fick in över ca 480 svar från våra företagare. Stort tack till alla som har svarat! Här kommer en kort sammanfattning av resultatet. 

De branscher som är mest utsatta för brott är handel och skola. Den mest vanliga typen av brott inom handel är stölder och snatteri och de som är främst utsatta finns i Tureberg och Edsberg.

De områden där företagare oroar sig mest för brott finns i Edsberg, Tureberg och Rotebro. I dessa områden finns det störst oro för inbrott i företagets lokaler och skadegörelse. Av de företagare som har blivit utsatta för brott de senaste tre åren har fyra av fem polisanmält brottet. 

Det framkom även att det finns väldigt lite grannsamverkan mellan er företagare. 

Tryggheten är ett prioriterat område och era svar är till stor hjälp i vårt arbete framåt. Nu arbetar vi vidare med att göra Sollentuna ännu tryggare och bättre för er företagare! 

Har du frågor?

Om du har frågor eller funderingar kontakta Josefin Nörby Alfort, näringslivsutvecklare, josefin.norby@sollentuna.se, 08-579 222 40

Mer läsning för dig