Till navigation Till innehåll (s)

Vad ingår i försörjningsstödet?

Försörjningsstödet ska garantera en skälig levnadsnivå, det innebär det ska täcka kostnader för vad en låginkomsttagare normalt har råd med.

Grunden i försörjningsstödet skall täcka kostnader för:

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Lek och fritid
 • Hälsa och hygien
 • Förbrukningsvaror, dagstidning, telefon och tv-licens

Ansök om ytterligare bistånd

Utöver det kan du ansöka om ytterligare bistånd till:

 • Hyreskostnad (särskild bedömning görs när det gäller hemmavarande ungdomar)
 • Hushållsel
 • Hemförsäkring
 • Fackföreningsavgift
 • Arbetsresor (om du har ett arbete, sysselsättning eller praktik)
 • Läkarvård och medicinkostnader (som omfattas av högkostnadsskyddet)
 • Barnomsorgsavgift
 • Synundersökning och glasögon
 • Tandvård

Länkar

Provberäkning ekonomiskt bistånd på Socialstyrelsens hemsida

Ekonomiskt bistånd för privatpersoner på Socialstyrelsens hemsida

Mer läsning för dig