Till navigation Till innehåll (s)
Tureberg, vinter, centrum, ungdom

Trygghet, säkerhet och krisberedskap

Sollentuna kommun arbetar för att du ska känna dig trygg och säker i din vardag. Vi samarbetar med polisen och tillsammans lägger vi fokus i områden där det behövs. Vi har alltid en beredskap om en större kris inträffar.

Beredskap för kris

Sollentuna kommun har alltid en beredskap för om en större kris eller extraordinär händelse inträffar. En extraordinär händelse innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.

Kris och krisberedskap

Arbete för ökad trygghet

Från 2020 trappas åtgärderna upp för att öka tryggheten i kommunen. Målet är att 2030 ska Sollentuna inte ha några områden med på Polisens lista över utsatta områden.

Kommunens trygghetsarbete samordnas enligt modellen Effektiv Samordning för Trygghet (EST). Det innebär att kommunens verksamheter, polisen och Sollentunahem tar fram en lägesbild och lägger fokus i de områden där det behövs, tillsammans eller enskilt. Vi ser att den ökade samordningen mellan skola, socialtjänst, fritidsverksamhet, Sollentunahem och polisen ger goda resultat.

Kommunen har ett nära samarbete med polisen. Framförallt genom att lägga fokus i de områden där det behövs mest. Kommunen och polisen har även en samverkansöverenskommelse med medborgarlöften.

Medborgarlöfte 2021- 2022