Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Trygghet, säkerhet och krisberedskap 

I Sollentuna kommun är tryggheten i fokus. Vi arbetar aktivt med säkerhet och trygghet genom en rad åtgärder. Att känna sig säker och trygg i sin vardag är viktigt.

Kommunens trygghetsarbete samordnas enligt EST-modellen. EST står för Effektiv Samordning för Trygghet. Det innebär att kommunens verksamheter, polisen och Sollentunahem tar fram en gemensam lägesbild varje vecka och fördelar resurser utifrån den. 

Sammanfattning

Sollentuna kommun arbetar hela tiden för att du ska känna dig trygg i din vardag. Vi samarbetar med polisen och arbetar särskilt med de områden där det är oroligt. Vi ser också till att det är rent och snyggt, att klotter tvättas bort och att det finns belysning i parker och gångvägar. 

Det finns olika föreningar och organisationer som arbetar för att Sollentuna ska bli tryggare. Du som bor i Sollentuna kan vara med i någon av dem om du vill hjälpa till.

Sollentuna kommun arbetar också med krisberedskap tillsammans med bland annat räddningstjänst och polis. Om en större kris eller händelse skulle inträffa är vi förberedda.

Samarbete med polisen

Vi har också stärkt samarbetet med polisen, med gemensamma medborgarlöften och en samverkansöverenskommelse. Vi har ökat fokus på områden där vi ser ökad oro. Vi ser till att det är rent och snyggt i kommunen och att parker och gångvägar har bra belysning. Dessutom arbetar kommunen på olika sätt med förebyggande åtgärder. 

Frivilliga grupper

Du som bor eller arbetar i Sollentuna kan också göra mycket själv för att förebygga olyckor eller genom att hjälpa till i olika frivilliga grupper.

Det här kan du göra för tryggheten

Beredskap för kris

Sollentuna kommun har alltid en beredskap för att en större kris eller extraordinär händelse kan inträffa. Om något sådant händer kan du alltid få korrekt information om vad som hänt och hur man arbetar med detta genom kommunen. Många händelser hanteras också av andra myndigheter som räddningstjänst och polis. 

Kris och krisberedskap