Till navigation Till innehåll (s)

Överklaga beslut om avgift för äldreomsorg

Du som har fått ett beslut om avgift för äldreomsorg kan välja att överklaga det om du inte är nöjd.

Varje enskild person som berörs av avgiftsbeslutet kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Överklagan skickas till:

Sollentuna kommun, Vård- och omsorgskontoret, 191 86 Sollentuna

E-post: von@sollentuna.se

Mer läsning för dig