Till navigation Till innehåll (s)

Särskilt stöd i förskolan

Alla barn ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Förskolan ska uppmärksamma barn som av olika skäl behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Detta står i förskolans läroplan och i skollagen.

Det är rektor på barnets förskola som är ansvarig för att möta barns behov av särskilt stöd. Stödet kan vara tillfälligt eller varaktigt.

Förskolan följer, dokumenterar och analyserar varje barns utveckling och lärande. Det gör det möjligt att följa hur barnen utvecklas och lär utifrån läroplanens mål. Som vårdnadshavare får du information om ditt barns utveckling och lärande.

Mer läsning för dig